Nâng cao sự hài lòng của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính công tại Trung tâm hành chính công của Công an thị xã Từ Sơn

Đăng vào 25/08/2020
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, xã. Trong đó, Công an thị xã Từ Sơn là đơn vị tiên phong trong triển khai đưa các thủ tục hành chính sang giải quyết tại Trung tâm hành chính công của thị xã.

 Trong 7 tháng đầu năm 2020, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức đánh giá đo lường sự hài lòng của người dân với lực lượng Công an tỉnh trong giải quyết dịch vụ hành chính công tại 12 đơn vị, địa phương, gồm: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 08 Công an cấp huyện, thị xã, thành phố. Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với lực lượng Công an tỉnh: Rất hài lòng đạt 85%; hài lòng đạt 15%; không có trường hợp nào không hài lòng. Đặc biệt, Công an thị xã Từ Sơn là đơn vị đạt mức độ hài lòng cao nhất trên tất cả các tiêu chí.

 Được sự quan tâm sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và UBND thị xã Từ Sơn, Công an thị xã Từ Sơn đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, đặc biệt là tuyên truyền về công tác cải cách hành chính. Bên cạnh đó, đề nghị với UBND thị xã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm hành chính công thị xã nhằm đáp ứng nhu cầu đến giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng thời hạn giải quyết cho người dân.

 Sau hơn 07 tháng triển khai, Công an thị xã đã tiếp nhận 5168 hồ sơ thuộc các lĩnh vực cấp, quản lý Chứng minh nhân dân và quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, trả kết quả đúng hạn 5168 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân năm 2020, Công an thị xã đã phát phiếu khảo sát cho người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công thị xã. Người dân đánh giá dựa trên 05 tiêu chí đo lường (đo lường sự hài lòng về tiếp cận dịch vụ; về thủ tục hành chính; về cán bộ trực tiếp giải quyết công việc; về kết quả giải quyết thủ tục hành chính và về việc tiếp nhận và xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị) với 22 tiêu chí thành phần nhằm phản ánh các yếu tố cơ bản cấu thành sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân thông qua việc giải quyết thủ tục hành chính. Dựa vào các tiêu chí trên, có thể thấy người dân cơ bản hài lòng với sự phục vụ của cán bộ chiến sĩ Công an thị xã tại Trung tâm hành chính công với 100% các tiêu chí được đánh giá mức độ hài lòng trở lên.

 Để giữ vững là lá cờ đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính, được nhân dân tin tưởng, yêu mến đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Từ Sơn, đặc biệt là bộ phận cán bộ chiến sĩ tại bộ phận thường xuyên giải quyết, tiếp xúc công việc với người dân nêu cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; giữ gìn tư thế, lễ tiết tác phong chuẩn mực và tích cực trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính công của Công an tỉnh và xây dựng những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh.

Phòng Tham mưu