Công bố Quyết định thành lập đội Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an huyện Yên Phong, Thuận Thành, Tiên Du

Đăng vào 18/08/2020
Ngày 17/8/2020, Công an tỉnh công bố các Quyết định thành lập Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an huyện Yên Phong và Công an huyện Thuận Thành. Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo.

Tại Công an huyện Yên Phong và Công an huyện Thuận Thành, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về thành lập đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc 02 huyện; quyết định điều động và bổ nhiệm Đội trưởng, Phó đội trưởng và cán bộ đến nhận công tác tại Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Yên Phong và huyện Thuận Thành.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Công an huyện Yên Phong và Công an huyện Thuận Thành đã được kiện toàn thêm 01 đội công tác, giúp củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đơn vị trong công tác đảm bảo phòng cháy, chữa cháy và CNCH tại địa bàn. Đồng chí đề nghị các đồng chí chỉ huy cấp đội và cán bộ trên vị trí công tác mới luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, vốn kinh nghiệm, kiến thức đã được đào tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp đó, ngày 18/8/2020, Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã công bố và trao quyết định thành lập Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Tiên Du và quyết định điều động, bổ nhiệm Đội trưởng, Phó đội trưởng và cán bộ đến nhận công tác tại Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Tiên Du.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh mong muốn Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Tiên Du sau khi ra mắt sẽ sớm ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong đội; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực PCCC và CNCH trên địa bàn huyện Tiên Du, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Việc kiện toàn Đội Cảnh sát PCCC và CNCH tại Công an cấp huyện, xây dựng theo hướng mạnh cả về lực lượng, phương tiện và chuyên môn nghiệp vụ có ý nghĩa quan trọng, kịp thời đáp ứng yêu cầu về công tác, tăng cường khả năng ứng phó, xử lý kịp thời và hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra; góp phần tích cực trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị