Kế hoạch theo chuyên đề kiểm tra và xử lý vi phạm việc lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

Đăng vào 06/08/2020
Ngày 16/6/2020, Cục Cảnh sát giao thông ban hành Kế hoạch số 2695/KH-C08-P7 về “Kiểm tra và xử lý vi phạm việc lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên”.

Nội dung thông báo công khai, gồm:

1. Đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Đội Cảnh sát giao thông đường bộ.

2. Tuyến đường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Các tuyến quốc lộ 1A, 17, 18, 38.

3. Loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý:

Loại phương tiện: Xe ô tô, mô tô có gắn thiết bị phát tiến hiệu quyền ưu tiên; các phương tiện không chấp hành quy định về nhường đường hoặc gây cản chở xe được quyền ưu tiên.

Hành vi vi phạm: Xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, cờ, đèn cảu xe ưu tiên trái quy định; xe được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, đèn, cờ ưu tiên không đúng quy định; xe được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, đèn, cờ ưu tiên nhưng không có giấy phép sử dụng; không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên.

Thời gian thực hiện kế hoạch:

- Từ ngày 28/7/2020 đến hết ngày 31/12/2020;

- Phối hợp với Cục C08 Bộ Công an: từ 25/8/2020 đến 10/9/2020.

Phòng Cảnh sát Giao thông