Kế hoạch chuyên đề về tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn

Đăng vào 06/08/2020
Ngày 24/7/2020, Cục C08 - Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 319/KH-BCA-C08 về tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn.

Nội dung thông báo công khai, gồm:

1. Đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Đội Cảnh sát giao thông đường bộ.

2. Tuyến đường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường bộ khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

3. Loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý:

Loại phương tiện: xe ô tô con, xe ô tô tải, xe bán tải, xe chở khách, xe container, xe ô tô đầu kéo kéo sơ-mi rơ-móoc, xe ô tô đầu kéo kéo rơ-móoc, xe mô tô, xe gắn máy;

Hành vi vi phạm: Người điều khiển xe trên đường mà trong có thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Phòng Cảnh sát Giao thông