Giao ban trực tuyến giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Đăng vào 31/07/2020
Hôm nay (31.7), tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020 về triển khai thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên TW Đảng, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì hội nghị .

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Đức Thức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đồng chủ trì.

Báo cáo tại hội nghị đánh giá: 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Thủ trưởng 2 Bộ (Quốc phòng và Công an), sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương và sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, góp phần quan trọng duy trì, bảo đảm quốc phòng an ninh từ xa, giữ vững thế chủ động chiến lược, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và đối ngoại của đất nước.

Lực lượng Công an, Quân đội đã phối hợp trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin; tham mưu Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược cụ thể; phối hợp bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước; làm tốt công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp ngày càng hiệu quả hơn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tại tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp, hiệp đồng có hiệu quả trên các mặt công tác đảm bảo ANTT; đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động văn hóa, chính trị diễn ra trên địa bàn; giải quyết ổn định những vấn đề phức tạp nổi lên ngay tại cơ sở. Qua đó đã góp phần giữ vững ANCT, đảm bảm TTATXH, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo 2 Bộ yêu cầu, 6 tháng cuối năm Công an, Quân đội các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động phối hợp nắm, trao đổi thông tin; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương; phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm; làm tốt công tác phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ lực lượng vũ trang; chủ động thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm hạ uy tín, chia rẽ lực lượng vũ trang.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị