Khai mạc lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và CNCH

Đăng vào 15/07/2020
Hôm nay (15/7/2020), Công an tỉnh đã tổ chức khai mạc lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho 3000 học viên là chỉ huy chữa cháy, đội trưởng PCCC thuộc hơn 1500 cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo.

Đợt huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ được chia thành 13 lớp, bắt đầu từ 15/7 đến 3/8 năm 2020. Nội dung huấn luyện gồm 02 phần lý thuyết và thực hành. Trong phần lý thuyết, các học viên sẽ được quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới; chủ trương, chỉ đaọ của Đàng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an và hướng dẫn của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH về công tác PCCC, CNCH. Đối với phần thực hành, các học viên thực hành một số kỹ năng, phương pháp thoát nạn, tự cứu khi có tai nạn, sự cố xảy ra và sơ cáp cứu người bị nạn; tình huống đội hình chữa cháy kết hợp cứu người bị nạn trong đám cháy đối với một số tình huống cụ thể; cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ và các phương tiện cứu nạn cứu hộ cơ bản.

Qua lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và CNCH góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về công tác PCCC và CNCH của cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở; đội PCCC cơ sở; phát huy triệt để phương châm 04 tại chỗ trong công tác PCCC và CNCH.

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị