Khối Công an cấp huyện sơ kết phong trào thi đua “vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm.

Đăng vào 15/07/2020
Ngày 14/7/2020, Khối Công an cấp huyện đã tổ chức sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện hiệu quả các mặt công tác lớn đề ra. An ninh chính trị được giữ vững; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn; làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; chủ động nắm tình hình, tham mưu giải quyết có hiệu quả tình hình an ninh nông thôn không để trở thành “điểm nóng”; TTATXH được đảm bảo, công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đạt hiệu quả cao, tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 87,36%; tai nạn giao thông giảm trên cả 03 tiêu chí. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được tăng cường, phát huy hiệu quả. Công tác xây dựng lực lượng, tổ chức cán bộ được quan tâm thực hiện, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương kết quả khối Công an cấp huyện đạt được trong công tác 6 tháng đầu năm, đồng thời đ/c nhấn mạnh các đơn vị trong khối tiếp tục chủ động, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng các cấp; triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn trên địa bàn, tạo tiền đề chuẩn bị các điều kiện bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh; tiếp tục đấu tranh mạnh tội phạm hoạt động ổ nhóm, có tổ chức; tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ huy đơn vị.

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị