Công an thành phố Bắc Ninh tích cực trong công tác cấp CMND lưu động tại các trường THCS và gia đình chính sách, người già yếu, tàn tật trên địa bàn

Đăng vào 15/07/2020
Thành phố Bắc Ninh là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Bắc Ninh, nơi tập trung các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các mục tiêu, công trình trọng điểm của tỉnh và thu hút số lượng lớn người từ nơi khác đến làm ăn, sinh sống. Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố Bắc Ninh đã không ngừng nỗ lực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2020, nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân, đặc biệt là những trường hợp gia đình chính sách, già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn, học sinh các trường THCS có nhu cầu cấp mới, cấp đổi, cấp lại CMND. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Công an thành phố Bắc Ninh đã tổ chức rà soát, lập danh sách thống kê cụ thể những trường hợp gia đình chính sách, người già yếu, tàn tật để huy động CBCS đến tận nhà cấp CMND cho người dân. Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an thành phố đã trực tiếp đến tận nhà làm thủ tục cấp CMND cho 63 trường hợp là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, người già yếu, tàn tật, đi lại khó khăn trên địa bàn.

Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thành phố  đến tận nhà người dân để làm thủ tục cấp CMND cho người già, yếu tại gia đình trên địa bàn phường Đáp Cầu.

Với tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ, Công an thành phố Bắc Ninh đã phối hợp với Ban Giám hiệu các trường THCS trên địa bàn tổ chức làm thủ tục cấp CMND cho các em học sinh của trường. Theo đó, Công an thành phố đã cấp CMND tại 08 đơn vị thuộc địa bàn thành phố với 1.068 công dân (trường THCS Nam Sơn, Khắc Niệm, Võ Cường, Đại Phúc, Đáp Cầu) và 03 phường (Hòa Long, Phong Khê, Hạp Lĩnh).

Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thành phố Bắc Ninh thực hiện giải quyết thủ tục CMND cho học sinh trên địa bàn phường Đáp Cầu.

Đây là hoạt động có ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng thiết thực của người dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người CBCS Công an trong lòng nhân dân: Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Phòng Tham mưu