Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị

Đăng vào 13/07/2020
Chiều 09/7/2020, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong cả nước nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TƯ ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Nội chính TW; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự tại điểm cầu TW có đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị, cấp ủy Đảng từ TW đến địa phương ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình hành động sát hợp nhằm cụ thể hóa Chỉ thị vào tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị và đạt được những kết quả quan trọng: Nhận thức của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống ma túy được nâng lên; hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy tiếp tục được bổ sung, ngày càng hoàn thiện; công tác truyền thông không ngừng được đổi mới, hướng về cơ sở, với nội dung, hình thức phong phú; công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy thu được nhiều kết quả tích cực. Từ đó, góp phần quan trọng vào công tác giữ vững ANTT, tạo môi trường ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chung của cả nước.

Hội nghị cũng được nghe quán triệt Chỉ thị số 36-CT/T.Ư, ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Tại tỉnh Bắc Ninh, thời gian qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị số 21 với nhiều chủ trương, biện pháp, cơ chế mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy; nhiều đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy được phát hiện, triệt xóa; kịp thời điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh hàng nghìn vụ án, tội phạm ma túy.

Kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành từ TW đến địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân  trong công tác phòng, chống ma túy; tăng cường đấu tranh, trấn áp, tập trung bóc gỡ, triệt xóa các đường dây, tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy; rà soát, thống kê, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Từ đó có biện pháp chủ động phòng ngừa, kiềm chế tội phạm và tệ nạn ma túy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong việc chấp hành thực hiện các chủ trương, kế hoạch của TW và địa phương về công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy.  Qua đó góp phần từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị