Phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý xuất, nhập cảnh

Đăng vào 10/07/2020
Với chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, nhập xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài, năm qua Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực hiện công tác chuyên môn, góp phần tích cực đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã xây dựng kế hoạch, chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh trong chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ công tác quản lý xuất nhập cảnh theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của ngành. Nét nổi bật trong thời gian qua, đơn vị đã thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm, quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; tham mưu cấp trên chỉ đạo triển khai, hướng dẫn thực hiện Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài; tổ chức các hội nghị tuyên truyền Luật, các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh; thực hiện tốt công tác quản lý người Việt Nam xuất nhập cảnh… Tính từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho gần 1.600 trường hợp người nước ngoài; cấp thẻ tạm trú cho hơn 5.000 trường hợp người nước ngoài; tiếp nhận và hoàn chỉnh thủ tục đề nghị cấp trên cấp Hộ chiếu phổ thông cho hơn 30 nghìn công dân đủ điều kiện…

Đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua, phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh đối với từng giai đoạn phòng, chống dịch.

Tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Công an, UBND tỉnh tình hình NNN nhập cảnh và người Việt Nam trở về từ nước ngoài hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh; đồng thời nắm, tập hợp tình hình liên quan đến các trường hợp tiếp xúc, nghi tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm Covid-19 (F1), các trường hợp tiếp xúc gần với các F1 (F2, F3, …);  Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp nhận, quản lý, giám sát đoàn các chuyên gia của các doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài; thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Qua đó, góp phần hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tỉnh, đơn vị được cấp trên biểu dương, khen thưởng.

Bên cạnh đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, nắm tình hình NNN, kiểm tra cư trú NNN, cử cán bộ phụ trách các địa bàn hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú thực hiện các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh; đồng thời phát hiện các vi phạm về xuất nhập cảnh, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Từ đầu năm đến nay, qua công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về xuất nhập cảnh, đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 145 NNN và 06 Cơ sở lưu trú vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân khi tiến hành giải quyết các TTHC về xuất nhập cảnh, đơn vị thường xuyên thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, TTHC, cắt giảm, rút gọn những khâu không cần thiết, trên cơ sở bảo đảm kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; trang bị đầy đủ phương tiện, vật dụng cần thiết trong khu vực tiếp dân; niêm yết công khai các TTHC có liên quan tại trụ sở tiếp công dân và trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tiếp nhận, giải quyết TTHC…

Điển hình, từ tháng 8-2016, đơn vị triển khai hệ thống khai báo, tiếp nhận, quản lý thông tin tạm trú của người nước ngoài qua mạng internet, qua đó góp phần rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho công tác khai báo tạm trú của các cơ sở lưu trú và Công an các địa phương; đồng thời bảo đảm thời gian chuyển báo thông tin, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ. Hoặc đối với trường hợp công dân là người địa phương khác khi đến làm thủ tục cấp Hộ chiếu chỉ cần xuất trình sổ tạm trú và giấy Chứng minh nhân dân là đủ điều kiện, không cần đủ thời hạn tạm trú 1 năm như trước đây và không cần đóng dấu xác nhận của chính quyền nơi tạm trú; đối với trẻ em dưới 14 tuổi đề nghị cấp riêng Hộ chiếu, hồ sơ cấp Hộ chiếu không cần có đơn bảo lãnh của bố hoặc mẹ hoặc người đỡ đầu hợp pháp của trẻ em đó như trước đây…

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh luôn được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị quan tâm. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, việc chấp hành quy chế, quy trình công tác, kỷ luật phát ngôn, điều lệnh CAND, văn hóa ứng xử của CBCS với nhân dân. Từ đó, mỗi CBCS phòng Quản lý xuất nhập cảnh ra sức rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện công tác chuyên môn, mỗi CBCS phòng Quản lý xuất nhập cảnh sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, góp phần tích cực cùng toàn lực lượng đảm bảo ANTT, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh.

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị