Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Đăng vào 08/07/2020
Hôm nay (8/7/2020), Phòng cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn - Phó Giám đốc công an tỉnh dự và chỉ đạo.

6 tháng đầu năm 2020, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ động tham mưu triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp tập trung vào công tác phòng ngừa cháy, nổ bước đầu đã đạt nhiều kết quả tốt được lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương, đặc biệt trong lĩnh vực cải cách hành chính; đã kiềm chế số vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn, không để xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và về tài sản, giảm 1 vụ cháy so với cùng kỳ năm 2019, không để xảy ra nổ; Cán bộ chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng cùng thành tích chung của toàn lực lượng trong công tác đảm bảo ANTT, phục vụ "mục tiêu kép", vừa tích cực phòng, chống dịch bệnh - vừa duy trì bảo đảm an ninh, trật tự, an sinh xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao thành tích phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đạt được, đồng thời yêu cầu lãnh đạo đơn vị quán triệt sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh năm 2020, đặc biệt là kết luận của đồng chí Giám đốc tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2020; khắc phục tồn tại, hạn chế; hướng dẫn công an các huyện, thị xã, thành phố xây dựng thực tập phương án PCCC và CNCH; nâng cao công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình tình; cùng với đó, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH phù hợp với thực tế cơ sở. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC của các cấp chính quyền, phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, xử lý vi phạm về PCCC…

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị.