Toạ đàm trao đổi về công tác bảo vệ ANCT nội bộ, ANKT và công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng ANKT

Đăng vào 08/07/2020
Sáng nay (8.7), Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh tổ chức Tọa đàm trao đổi về công tác bảo vệ ANCT nội bộ, ANKT và công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng ANKT.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu là CBCS Phòng An ninh kinh tế, cán bộ theo dõi chuyên đề an ninh Phòng Tham mưu, các đồng chí thuộc lực lượng an ninh cấp huyện đã được quán triệt một số vấn đề cơ bản của công tác bảo vệ ANCT nội bộ, ANKT, việc phân công, phân cấp, phối hợp trong ĐTCB hệ lực lượng ANKT. Đồng thời tiến hành thảo luận đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng ANKT trong thời gian tới.

Buổi tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế; thống nhất phương pháp, cách thức phối hợp, trao đổi thông tin giữa lực lượng ANKT cấp tỉnh và cấp huyện trong quá trình triển khai công tác bảo vệ ANCT nội bội, ANKT và công tác NVCB.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị.