Bộ Công an kiểm tra các mặt công tác nghiệp vụ và việc thực hiện chỉ tiêu công tác PCCC và CNCH năm 2020

Đăng vào 26/06/2020
Trong 2 ngày 25-26/6, Đoàn kiểm tra của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH – Bộ Công an do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra các mặt công tác nghiệp vụ và việc thực hiện chỉ tiêu công tác PCCC và CNCH năm 2020 của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh

Đoàn kiểm tra đã làm việc với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh và Công an thị xã Từ Sơn tập trung kiểm tra một số mặt công tác chính như: Công tác tham mưu, xây dựng văn bản, triển khai tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và hướng dẫn của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH về công tác PCCC; tình hình cháy nổ và công tác cứu nạn, cứu hộ từ tháng 1/2020 đến nay trên địa bàn Bắc Ninh; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo và công tác thống kê định kỳ, đột xuất vụ việc theo quy định của Bộ Công an, công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ; đối chiếu các chỉ tiêu công tác nghiệp vụ; công tác quản lý, sử dụng, bảo quản phương tiện PCCC….

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Bộ Công an đánh giá cao việc tổ chức thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ và chỉ tiêu công tác của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh trong 6 tháng đầu năm 2020. Cụ thể: Công an tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện nghiêm túc các mặt công tác theo chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, qua đó góp phần kiềm chế số vụ cháy, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn; đã triển khai và hoàn thành 9 nhiệm vụ, 32 chỉ tiêu công tác năm 2020; tham mưu triển khai, thực hiện, sơ kết các Nghị quyết, Chỉ thị, quyết định liên quan đến lĩnh vực PCCC; công tác xử lý vi phạm về PCCC được tăng cường … Đối chiếu với chỉ tiêu, kế hoạch công tác trong 6 tháng đầu năm 2020 của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Bắc Ninh đã cơ bản đạt yêu cầu đề ra trên tất cả các mặt công tác.

Trên cơ sở kết luận của Đoàn Kiểm tra, đại diện cho Công an tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phát biểu của đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH. Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phát huy các mặt đã đạt được và khắc phục những thiết sót, tồn tại để công tác PCCC&CNCH ngày càng đạt hiệu quả, đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị