Hội nghị giao ban công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 6 tháng đầu năm 2020

Đăng vào 19/06/2020
Ngày 19/6, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 6 tháng đầu năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng Công an xây dựng  phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phục vụ Ban chỉ đạo Tỉnh, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đã thẩm định, đánh giá trình chủ tịch UBND tỉnh xét duyệt công nhận tiêu chuẩn an toàn về ANTT và phân loại phong trào đối với 8 huyện, thị xã, thành phố; 188 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh quản lý; tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Phối hợp với công an các đơn vị, địa phương củng cố duy trì hoạt động 98 mô hình “Dân vận khéo”; quan tâm, trang bị phương tiện, điều kiện làm việc, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng công an xã bán chuyên trách và dân phòng tự quản khu dân cư…

Tại hội nghị giao ban, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương đã thảo luận, phân tích một số tình hình về an ninh trật tự liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hiện nay; hiệu quả và những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở; phương hướng công tác trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả mà công an các đơn vị địa phương đã đạt được trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, công an các đơn vị địa phương cần tập trung củng cố, kiện toàn lực lượng làm công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ; chủ động thực hiện các nội dung trọng tâm và các chỉ tiêu được phân công; tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ 2020 đạt kết quả cao; duy trì các quy chế phối hợp giữa lực lượng xây dựng phong trào và các lực lượng khác; xây dựng mới các mô hình phong trào năm 2020…

Tại Hội nghị đã diễn ra lễ kí kết kế hoạch phối hợp giữa phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và Phòng Cảnh sát môi trường trong công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm giai đoạn 2020-2025. Đồng thời, tiến hành trao Bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân của huyện Quế Võ có thành tích xuất sắc trong tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị.