Triển khai mô hình “Ngày không viết”, “Ngày không hẹn”, “Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ tại nhà dân” trong đăng ký, quản lý cư trú

Đăng vào 17/06/2020
Cải cách hành chính là xu thế tất yếu của mỗi quốc gia và mỗi địa phương trong quá trình phát triển. Nội dung cải cách hành chính được tiến hành toàn diện trên mọi mặt của đời sống xã hội và công tác đăng ký quản lý cư trú cũng không nằm ngoài tiến trình cải cách đó. Trong những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã có những giải pháp chỉ đạo quyết liệt công tác cải cảnh hành chính trong công tác đăng ký quản lý cư trú; chủ động phối hợp các cơ quan truyền thông tuyên truyền sâu rộng nội dung Luật Cư trú, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú đến đông đảo quần chúng nhân dân; giao chỉ tiêu cụ thể cho Công an các đơn vị, địa phương trong xây dựng mô hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong công tác đăng ký, quản lý cư trú, xác định đây là nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020.

Với chức năng tham mưu và hướng dẫn, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) đã xây dựng Công văn số 131/PC06 ngày 25/2/2020 hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng mô hình “Ngày không viết”, “Ngày không hẹn” và “Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ tại nhà dân – Áp dụng với người cao tuổi, bệnh tật, không đi lại được”. Theo đó, mô hình “Ngày không viết” là khi công dân đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính trong công tác đăng ký, quản lý cư trú tại Công an cấp xã, nơi tiếp công dân của đơn vị hoặc Trung tâm hành chính công vào ngày thực hiện mô hình này sẽ được cán bộ tiếp nhận ghi hộ các loại biểu mẫu kê khai theo quy định (khi công dân có yêu cầu); mô hình “Ngày không hẹn” là khi công dân đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính trong công tác đăng ký, quản lý cư trú tại Công an cấp xã, nơi tiếp công dân của đơn vị hoặc Trung tâm hành chính công vào ngày thực hiện mô hình này, nếu hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định thì sẽ được tiếp nhận và trả kết quả ngay cho công dân trong giờ hành chính (không viết giấy hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục). Riêng đối với Công an thị xã Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh, bên cạnh việc xây dựng 02 mô hình trên, Đội CSQLHC về TTXH đồng thời xây dựng mô hình “Tiếp nhận và trả kết quả đăng ký cư trú tại nhà dân” đối với hộ gia đình chính sách, người cao tuổi, bệnh tật không đi lại được. Khi giải quyết các thủ tục đăng ký thường trú cho các trường hợp trên, cán bộ tiếp nhận tiến hành viết giúp các loại biểu mẫu kê khai theo quy định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nhận hồ sơ, hẹn và trả kết quả tại nhà dân.

Để triển khai mô hình đảm bảo chất lượng, huy động sự tham gia phối hợp của cả hệ thống chính trị, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu UBND cùng cấp thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình và kế hoạch xây dựng mô hình gắn với tình hình thực tiễn của từng địa phương. Đồng thời, Công an địa phương cũng trực tiếp xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể nhiệm vụ, nội dung, phương pháp tiến hành mô hình điểm, từ đó nhân rộng tại địa phương.

Một trong địa phương thực hiện tốt, hiệu quả, sáng tạo trong triển khai mô hình “Ngày không viết”, “Ngày không hẹn” trong công tác đăng ký, quản lý cư trú là Công an huyện Yên Phong. Địa bàn huyện Yên Phong với đặc điểm là một trong những địa bàn có khu công nghiệp, lượng công nhân làm việc lớn, kéo theo đó là nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong công tác đăng ký cư trú rất lớn của người dân. Nắm bắt được tình hình thực tiễn trên, ngay khi nhận được văn bản chỉ đạo của Công an tỉnh và hướng dẫn của Phòng PC06, Công an huyện Yên Phong đã nhanh chóng tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể: Tham mưu UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình “Ngày không viết”, “Ngày không hẹn” trong công tác đăng ký, quản lý cư trú và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; chủ động xây dựng Kế hoạch số 195/KH-CAH ngày 6/3/2020 của Công an huyện về việc xây dựng mô hình. Quá trình triển khai, Công an huyện đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện lựa chọn UBND xã Đông Thọ là đơn vị thí điểm thực hiện mô hình. Sau hơn 02 tháng triển khai thực hiện, Công an xã Đông Thọ đã giải quyết được 145 trường hợp công dân đến làm thủ tục trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú. Việc kê khai giúp người dân và giải quyết trả kết quả ngay khi hồ sơ đủ điều kiện đã được quần chúng nhân dân trên địa bàn xã đánh giá rất cao về chất lượng cũng như cách thức tổ chức triển khai thực hiện mô hình. Đến nay, đã nhân rộng mô hình 13/13 xã, thị trấn còn lại của huyện Yên Phong.

Có thể nói, việc trển khai  mô hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong công tác đăng ký cư trú (mô hình “Ngày không viết”, “Ngày không hẹn” và “Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ tại nhà dân – Áp dụng với người cao tuổi, bệnh tật, không đi lại được”) của Công an tỉnh đã bước đầu mang lại hiệu quả, tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến hộ khẩu trên địa bàn tỉnh. Mô hình đã và đang nhận được sự đồng thuận, ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, ngành và nhân dân trên địa bàn. Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình thực hiện mô hình, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương có giải pháp tổng thể đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương./.

Công an thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành triển khai mô hình

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH