Công an tỉnh Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh

Đăng vào 17/06/2020
Việc quản lý dân cư ở nước ta đang do nhiều bộ, ngành cùng thực hiện. Để phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước, đồng thời đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân trong từng ngành, lĩnh vực, các cơ quan quản lý nhà nước đều cấp cho công dân một loại giấy tờ nên mỗi công dân có thể sở hữu nhiều loại giấy tờ như giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, các loại thẻ, chứng chỉ...

Thông tin trong các giấy tờ này có nội dung trùng lặp (họ, tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch...) nên khi sử dụng các giấy tờ để truy nguyên công dân thì đều hiển thị các thông tin trùng nhau, nhưng khi tham gia các giao dịch, công dân lại không thể sử dụng một trong các giấy tờ công dân để chứng minh tình trạng nhân thân của mình.

Mặt khác, việc xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan đến người dân hiện nay mới chỉ tập trung vào mục tiêu quản lý nhà nước của từng ngành, lĩnh vực mà chưa đặt vấn đề kết nối, chia sẻ thông tin chung về công dân giữa các cơ sở dữ liệu nên không khắc phục được tình trạng cục bộ, chia cắt thông tin về công dân, không thống nhất về thông tin cơ bản của một công dân trong các cơ sở dữ liệu, gây lãng phí nguồn lực về tài chính trong việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và lãng phí nguồn nhân lực khi các cơ quan đều thực hiện việc nhập các dữ liệu trùng nhau.

Để khắc phục những bất cập trên, ngày 8/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 896/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục  hành  chính,  giấy  tờ công dân và các cơ  sở  dữ  liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (gọi tắt là đề án 896). Ngày 20/11/2014, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Căn cước công dân, trong đó xác định: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc thực hiện thành công Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) sẽ tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản  lý  nhà  nước về dân cư theo hướng hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết  thủ  tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xác định được ý nghĩa đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đề án CSDLQG về DC và giao cho Bộ công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện để sớm đưa hệ thống vào khai thác sử dụng.

Để triển khai dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu phục vụ quản lý Nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ngày 22/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện đề án 896, tạo cơ sở pháp lý vững chắc bảo đảm sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tư pháp chỉ đạo cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch các cấp phối hợp với cơ quan Công an cùng cấp giải quyết những tồn tại, sai sót trong giấy tờ công dân giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu cư trú, căn cước công dân đảm bảo tập trung, thống nhất; tiếp tục thực hiện cấp số định danh cho trẻ em khi đăng ký khai sinh. Các sở, ngành, cơ quan thông tin, báo chí tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện dự án CSDLQG về DC; phối hợp với Công an tỉnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, sẵn sàng kết nối, khai thác CSDLQG về DC phù hợp khung kiến trúc của Chính phủ điện tử Việt Nam, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí.

Năm 2020 được xác định là giai đoạn “nước rút” triển khai và cơ bản hoàn thành dự án CSDLQG về dân cư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt những nội dung công tác liên quan đến xây dựng CSDLQG về dân cư như: Tham mưu, đẩy nhanh việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, đề xuất cải cách thủ tục hành chính phục vụ xây dựng dự án; Chỉ đạo triển khai việc thu thập, tạo lập và chuyển đổi dữ liệu dân cư và cấp số định danh cá nhân… ngày 4/3/2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch 82/KH-BCA-C06 về triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng tiến độ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và tính cấp bách của việc xây dựng CSDLQG về DC, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020, là trách nhiệm của toàn lực lượng Công an tỉnh. Căn cứ kế hoạch tổng thể triển khai dự án của Bộ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng Kế hoạch số 539 /KH-CAT (PV01-PC06) ngày 18/3/2020 về triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị, địa phương góp phần đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án.

Để góp phần đưa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào hoạt động trong thời gian sớm nhất, bên cạnh việc chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, tiến hành rà soát, bố trí đủ nhân lực có chất lượng phục vụ xây dựng, vận hành CSDLQG về DC (cấp tỉnh, huyện, xã); huy động tối đa lực lượng, phương tiện khảo sát, xây dựng hạ tầng phục vụ dự án; thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nguồn nhân lực thực hiện công tác vận hành, quản lý, khai thác CSDLQG về DC; đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, tầm quan trọng của công tác triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình thực hiện; tăng cường kiểm tra, phúc tra thông tin dân cư đã thu thập nhằm đảm bảo thông tin đưa vào cơ sở phải chính xác, mọi biến động về thông tin dân cư của công dân luôn được cập nhật kịp thời.

Công tác thu thập thông tin về dân cư được xác định là khâu đầu tiên trong quá trình xây dựng CSDLQG về DC và cũng là khâu quan trọng quyết định đến sự thành công của cả hệ thống Cơ sở dữ liệu. Công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về dân cư luôn phải đảm bảo tính pháp lý, chính xác, kịp thời và đầy đủ. Điều này đặt ra vấn đề trách nhiệm của lãnh đạo và CBCS trực tiếp thực hiện dự án về tính chính xác của thông tin đã thu thập, cập nhật, chỉnh sửa trong hệ thống CSDLQG về DC. Ngày 11/2/2020, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 212/CAT – PV01 về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng CSDLQG về DC, theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai ngay việc rà soát đánh giá lại chất lượng dữ liệu, thông tin dân cư đã thu thập, bổ sung, cập nhật các thông tin còn thiếu hoặc chưa đúng để đảm bảo chính xác thông tin trước khi chính thức nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Được sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh, việc triển khai dự án CSDLQG về DC đạt được những kết quả bước đầu, cụ thể: Đến nay đã hoàn thành việc thu thập phiếu thông tin dân cư (1.280.493 phiếu/1.304.061 nhân khẩu = 98,19%); bố trí, tổ chức tập huấn quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin dân cư cho 100% lực lượng Công an xã chính quy, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng thực hiện dự án ngay tại các cấp cơ sở… đặc biệt, trong công tác thu thập thông tin dân cư, lực lượng Công an với vai trò nòng cốt đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, tuyên truyền, đồng thời có nhiều cách triển khai sáng tạo, hiệu quả. Để đảm bảo về tiến độ, hạn chế sai sót trong việc kê khai thông tin cho người dân, hầu hết Công an các địa phương đã tham mưu UBND cùng cấp thành lập các tổ giúp việc, phát phiếu và hướng dẫn công dân trong việc kê khai thông tin. Một số xã bên cạnh việc phát các tờ rơi tuyên truyền, đã có sáng kiến in kèm thủ tục kê khai và các giấy tờ mà người dân cần mang theo vào giấy mời công dân đến kê khai thông tin. Lực lượng Công an xã, phường, thị trấn đã chủ động làm thêm giờ, làm việc cả ngày thứ 7, chủ nhật; đến từng hộ gia đình, để tạo điều kiện thuận lợi nhất về địa điểm, thời gian cho công dân kê khai thông tin. Trong quá trình triển khai, các tổ công tác đều kịp thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, tập hợp báo cáo với cấp trên để có hướng giải quyết.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng với mục tiêu kết nối, chia sẻ thông tin về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các ngành, lĩnh vực trển toàn quốc, làm tăng khả năng khai thác, cập nhật thông tin về dân cư, hạn chế tối đa sự trùng lặp thông tin, giảm chi phí đầu tư từ ngân sách nhà nước đối với công nghệ thông tin của các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Sau khi hoàn thành việc xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mỗi người dân được quyền khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu để giải quyết thủ tục hành chính và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp khác. Nắm rõ được ý nghĩa, vai trò quan trọng đối với người dân và các cơ quan tổ chức, mặc dù còn gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, nhưng với quyết tâm cao, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ phấn đấu hoàn thành triển khai dự án CSDLQG về DC trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ đề ra./.

Một số hình ảnh CBCS Công an tỉnh trong triển khai thực hiện dự án

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH