Hội nghị triển khai các văn bản hướng dẫn về PCCC và CNCH

Đăng vào 16/06/2020
Hôm nay (16/6/2020), Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản hướng dẫn của Giám đốc Công an tỉnh trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Trong thời gian 01 ngày, 75 học viên là lãnh đạo, chỉ huy đội Cảnh sát PCCC và CNCH, đội QLHC về TTXH và cán bộ trực tiếp phụ trách lĩnh vực PCCC thuộc Công an các huyện, thị xã, thành phố sẽ được quán triệt nội dung các văn bản hướng dẫn công an cấp huyện trong: công tác kiểm tra an toàn PCCC; công tác phối hợp, thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; thực hiện quy trình xử lý công việc, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC; công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ…

Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức về pháp luật đối với từng loại văn bản hướng dẫn về PCCC và CNCH; nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thi hành; xác định vai trò, trách nhiệm các đơn vị, địa phương trong công tác quản lý địa bàn, cơ sở thuộc diện quản lý PCCC.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ mọi kiến thức do báo cáo viên truyền đạt để có thể áp dụng trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Qua đó góp phần triển khai thực hiện đúng, hiệu quả công tác phân cấp PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị