Triển khai KH tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam, Công an tỉnh Bắc Ninh và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ"

Đăng vào 19/05/2020
Hôm nay (ngày 18/5/2020), Công an tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020). Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị, cùng dự có đồng chí Thái Hải Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Cuộc thi tìm hiểu nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về truyền thống 75 năm của CAND Việt Nam nói chung, Công an tỉnh Bắc Ninh nói riêng và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, góp phần củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng thời, thông qua cuộc thi sẽ khơi dậy lòng tự hào, tình yêu nước, cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc thi và chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức triển khai đến 100% cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên để có nhiều bài thi đạt chất lượng cao.

Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ các Huyện đoàn, Thị đoàn, Thành đoàn, các ngành, đoàn thể tổ chức chính trị- xã hội triển khai tới đông đảo cán bộ, nhân dân, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia cuộc thi.

Cuộc thi diễn ra từ tháng 5/2020 đến ngày 30/6/2020.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị