Đại hội Chi bộ Thanh tra Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đăng vào 15/05/2020
Hôm nay ngày 15/5/2020, Chi bộ Thanh tra Công an tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ phòng Thanh tra Công an tỉnh đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, điều hành theo hướng sâu sát cơ sở, chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác; tổ chức tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định của pháp luật; các cuộc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong Công an tỉnh đạt hiệu quả. Kết luận thanh tra, kiểm tra đảm bảo chính xác, khách quan. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được Chi bộ quan tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương kết quả Chi bộ Thanh tra đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu nhiệm kỳ tới, Chi bộ tiếp tục nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác; Trong tổ chức hoạt động thanh tra phải quán triệt quan điểm chỉ đạo lấy phòng ngừa là cơ bản, xây dựng là chính; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác giám sát hoạt động thanh tra, kiểm tra; tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương với từng vị trí công việc, từng cán bộ, đảng viên.

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; trực tiếp bầu Bí thư, Phó Bí thư khoá mới và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVII.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị