Tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH phục vụ thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Đăng vào 24/04/2020
Chiều ngày 24/4/2020, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an tổ chức Lễ bế mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trực tuyến cho lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc phục vụ triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh dự lễ bế mạc.

Trong hai ngày 23-24/4/2020, các học viên là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ làm công tác xây dựng quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Công an các đơn vị, địa phương đã được giới thiệu, quán triệt tổng quan về dự án; quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đặc biệt, lớp tập huấn dành phần lớn thời gian cho các đại biểu, học viên thảo luận, giải đáp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình triển khai dự án.

Hội nghị tập huấn góp phần thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng CAND về tầm quan trọng, tính cấp bách của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tuyên truyền, phổ biến tới các cơ quan đơn vị, các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, phối hợp trong quá trình thực hiện dự án.

Ngay sau hội nghị, Công an tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn cho 100% lực lượng công an xã, phường, thị trấn thực hiện công tác quản lý dân cư trên địa bàn bằng các hình thức phù hợp.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị