Công bố Quyết định thành lập đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an thành phố Bắc Ninh và Công an thị xã Từ Sơn.

Đăng vào 02/03/2020
Sáng ngày 02/3/2020, Công an tỉnh công bố Quyết định thành lập đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an thành phố Bắc Ninh và Công an thị xã Từ Sơn.

     Tại Công an thị xã Từ Sơn, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về thành lập đội PCCC và CNCH Công an thị xã Từ Sơn; quyết định điều động 05 cán bộ thuộc phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đến nhận công tác tại Đội PCCC và CNCH Công an thị xã Từ Sơn.

     Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị lãnh đạo Công an thị xã Từ Sơn phân công nhiệm vụ cụ thể cho chỉ huy đội, từ đó đội tham mưu lãnh đạo Công an thị xã các giải pháp phòng ngừa cháy, nổ hiệu quả. Đồng chí Phó Giám đốc cũng chúc mừng 05 CBCS được điều động lần này, đồng thời, yêu cầu tập thể Đội nêu cao tinh thần trách nhiệm; nắm chắc tình hình địa bàn; làm tốt công tác phòng ngừa; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra để đôn đốc, nhắc nhở các chủ hộ, cơ sở làm tốt công tác PCCC.

     Cùng ngày, tại Công an thành phố Bắc Ninh, đồng chí Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về thành lập Đội PCCC và CNCH Công an thành phố Bắc Ninh và quyết định điều động 07 cán bộ thuộc phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đến nhận công tác tại Đội PCCC và CNCH Công an thành phố Bắc Ninh.

      Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh mong muốn Đội PCCC và CNCH Công an thành phố Bắc Ninh sau khi ra mắt sẽ sớm ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong đội; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

      Việc thành lập các đội PCCC và CNCH thuộc Công an thành phố Bắc Ninh và Công an thị xã Từ Sơn có ý nghĩa quan trọng, kịp thời đáp ứng yêu cầu về công tác, tăng cường khả năng ứng phó, xử lý kịp thời và hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra; góp phần tích cực trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về thành lập Đội PCCC và CNCH Công an thị xã Từ Sơn cho đại diện lãnh đạo Công an thị xã Từ Sơn

Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh điều động 5 cán bộ thuộc phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đến nhận công tác tại Đội PCCC và CNCH Công an thị xã Từ Sơn

Đội PCCC và CNCH Công an thị xã Từ Sơn làm lễ tuyên thệ

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về thành lập Đội PCCC và CNCH Công an thành phố Bắc Ninh cho đại diện lãnh đạo Công an thành phố Bắc Ninh

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh điều động 07 cán bộ thuộc phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đến nhận công tác tại Đội PCCC và CNCH Công an thành phố Bắc Ninh

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị