Công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ tại phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Đăng vào 28/02/2020
Hôm nay (28.2), Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ tại phòng Cảnh sát PCCC và CNCH. Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Thực hiện Công văn của Bộ Công an về tiếp tục thực hiện công tác phân cấp về PCCC và CNCH, theo đó, Bộ Công an yêu cầu Công an các địa phương thực hiện kiện toàn các Đội Cảnh sát PCCC và CNCH tại Công an cấp huyện theo đúng mô hình tổ chức bộ máy của Công an cấp huyện, xây dựng các đơn vị này theo hướng mạnh cả về lực lượng, phương tiện và chuyên môn nghiệp vụ để chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, cũng như chữa cháy và CNCH tại địa bàn quản lý nhằm thực hiện tốt phương châm “Bộ tinh gọn, tỉnh vững mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Đ/c Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định sáp nhập đội CC và CNCH Thuận Thành- Gia Bình và đội CC và CNCH Lương Tài thành đội CC và CNCH Nam sông Đuống; sáp nhập nhập đội CC và CNCH thị xã Từ Sơn và đội CC và CNCH Tiên Du thành Đội CC và CNCH Tiên Sơn.

Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Đảng ủy, lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thống nhất, phân công lại cán bộ 2 đội công tác đảm bảo đáp ứng tốt nhất công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh. Các đội công tác thuộc phòng và trực thuộc Công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp, hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị