Các khối thi đua kí giao ước thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2020

Đăng vào 21/02/2020
Trong 02 ngày 20 và 21 tháng 02 năm 2020, Khối An ninh, Khối Cảnh sát điều tra, Khối Cảnh sát Quản lý hành chính và khối Công an các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức Lễ ký giao ước thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020.

     Sau khi thảo luận các nội dung cơ bản và đi đến thống nhất, các Khối đã ký giao ước thi đua với quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ nét trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.

Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ kí giao ước thi đua năm 2020 của Khối thi đua số 04

Khối An ninh kí giao ước thi đua năm 2020

Khối Cảnh sát quản lý hành chính kí giao ước thi đua năm 2020

Khối Cảnh sát điều tra kí giao ước thi đua năm 2020

Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ kí giao ước thi đua năm 2020 của Khối thi đua Công an các huyện, thị xã, thành phố

Khối Công an các huyện, thị xã, thành phố kí giao ước thi đua năm 2020

 

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị