Khối Xây dựng lực lượng, Công an tỉnh Bắc Ninh ký giao ước thi đua năm 2020

Đăng vào 18/02/2020
Hôm nay (ngày 18/2/2020), Khối thi đua Xây dựng lực lượng, Công an tỉnh đã ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” năm 2020. Dự chỉ đạo có đồng chí đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

     Với khẩu hiệu hành động "Siết chặt kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả", các đơn vị khối Xây dựng lực lượng đã đề ra những nội dung thi đua cụ thể, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị: thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh về lĩnh vực công tác thuộc chức năng nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt chức năng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong toàn Công an tỉnh thực hiện các chuyên đề công tác mà đơn vị đã tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt các chuyên đề công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Tham mưu thực hiện hiệu quả quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, triển khai tốt Chỉ thị, thông tri của Đảng ủy Công an trung ương. Hướng dẫn các Chi, Đảng bộ và tham mưu, phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. ....
     Sau khi thảo luận các nội dung cơ bản và đi đến thống nhất, các đơn vị trong khối đã ký giao ước thi đua với quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ nét trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị