Phân luồng giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 295B và các tuyến đường nội thị khác xung quanh khu vực Tòa Giám mục Bắc Ninh nơi tổ chức Lễ Noel năm 2019

Đăng vào 24/12/2019
Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách đón Lễ Giáng sinh tại khu vực Tòa Giám mục Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh triển khai Phương án phân luồng chống ùn tắc giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 295B và các tuyến đường nội thị khác xung quanh khu vực Tòa Giám mục Bắc Ninh nơi tổ chức Lễ Noel năm 2019.

Cụ thể như sau:

1. Phương án phân luồng

1.1. Xe ôtô

- Xe ô tô đi trên tỉnh lộ 295B, chiều từ Hà Nội- Bắc Giang, đi theo hướng: Từ tỉnh lộ 295B, qua nút giao thông Cổng ô (phường Ninh Xá) qua đường Nguyễn Trãi ra đường Lý Thái Tổ, QL1A.

- Xe ô tô đi trên tỉnh lộ 295B, chiều từ Bắc Giang - Hà Nội, đi theo hướng:

  + Tỉnh lộ 295B đi hướng đường Kinh Dương Vương ra đường Lý Thái Tổ, QL1A;

  + Tỉnh lộ 295B đi hướng đường Lê Văn Thịnh ra đường Lý Thái Tổ, QL1A;

  + Tỉnh lộ 295B đi hướng đường Nguyễn Đăng Đạo ra đường Lý Thái Tổ, QL1A.

- Xe ô tô đi trên đường Trần Hưng Đạo, chiều từ Ngã 6 - Tiền An, đến ngã tư đường Hai Bà Trưng - đường Trần Hưng Đạo, đi theo hướng:

  + Đường Trần Hưng Đạo - đường Hai Bà Trưng vào đường Nguyễn Đăng Đạo;

  + Đường Trần Hưng Đạo - đường Ngọc Hân Công Chúa vào đường Đỗ Trọng Vỹ.

- Xe ô tô đi trên đường Nguyễn Gia Thiều, chiều từ Suối Hoa - Tiền An, đến ngã tư đường Nguyễn Đăng Đạo - Nguyễn Gia Thiều, đi theo hướng:

  + Đường Nguyễn Gia Thiều - đường Nguyễn Đăng Đạo - đường Kinh Dương Vương;

  + Đường Nguyễn Gia Thiều- đường Nguyễn Đăng Đạo - tỉnh lộ 295B.

- Xe ô tô đi trên đường Nguyễn Cao, chiều từ Ninh Xá - Tiền An, đến ngã ba đường Nguyễn Cao - Trần Hưng Đạo, đi theo hướng qua đường Trần Hưng Đạo ra đường Hai Bà Trưng, Lý Thái Tổ.

- Xe ô tô đi trên đường Huyền Quang, chiều từ đường Lý Thái Tổ - Nguyễn Cao, đến ngã tư đường Huyền Quang - Nguyễn Cao, đi theo hướng:

  + Đường Nguyễn Cao - đường Trần Hưng Đạo;

  + Đường Nguyễn Cao - đường Nguyễn Trãi.

- Xe ô tô đi trên đường tỉnh lộ 286, chiều từ Vệ An - Tiền An, đến ngã ba cổng Trường VHNT đi theo hướng ra đường Rạp hát, đường Âu Cơ, đường Nguyễn Đăng Đạo.

1.2. Xe môtô, xe gắn máy và xe thô sơ

- Xe mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ đi trên đường tỉnh lộ 295B, chiều từ Bắc Giang - Hà Nội, đi theo hướng:

  + Tỉnh lộ 295B đi hướng đường Kinh Dương Vương ra đường Lý Thái Tổ, QL1A;

  + Tỉnh lộ 295B đi hướng đường Lê Văn Thịnh ra đường Lý Thái Tổ, QL1A;

  + Tỉnh lộ 295B đi hướng đường Nguyễn Đăng Đạo ra đường Lý Thái Tổ, QL1A;

  + Tỉnh lộ 295B đi hướng đường Trần Hưng Đạo ra đường Lý Thái Tổ, QL1A.

- Xe mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ đi trên tỉnh lộ 295B, chiều từ Hà Nội - Bắc Giang, đi theo hướng:

  + Từ tỉnh lộ 295B, qua nút giao thông Cổng ô (phường Ninh Xá) qua đường Nguyễn Trãi ra đường Lý Thái Tổ, QL1A;

  + Từ tỉnh lộ 295B, qua nút giao thông ngã ba đường 295B - lối rẽ sang bến xe khách Bắc Ninh, đi theo hướng: qua lối rẽ sang bến xe khách Bắc Ninh, sang đường Nguyễn Du.

2. Thời gian phân luồng

Từ 19h00’ ngày 24/12/2019 đến 0h30’ ngày 25/12/2019.

Công an tỉnh Bắc Ninh xin trân trọng thông báo./.

Phòng Tham mưu