Hội thảo xây dựng thông tư của Bộ Công an quy định về tập huấn, huấn luyện quân sự, võ thuật trong Công an nhân dân

Đăng vào 31/10/2019
Chiều 31/10, tại Công an tỉnh Bắc Ninh, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo xây dựng thông tư thay thế Thông tư số 26/2014/TT-BCA ngày 24-6-2014 của Bộ Công an quy định về tập huấn, huấn luyện quân sự, võ thuật trong CAND. Tham dự hội thảo có đại diện Công an các đơn vị, địa phương, trường CAND khu vực phía Bắc.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an phát biểu tại Hội thảo xây dựng thông tư thay thế Thông tư số 26/2014/TT-BCA ngày 24-6-2014 của Bộ Công an quy định về tập huấn, huấn luyện quân sự, võ thuật trong CAND

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an phát biểu tại Hội thảo xây dựng thông tư thay thế Thông tư số 26/2014/TT-BCA ngày 24-6-2014 của Bộ Công an quy định về tập huấn, huấn luyện quân sự, võ thuật trong CAND

Qua 5 năm triển khai thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BCA của Bộ Công an, về cơ bản các quy định tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật trong thông tư đã đáp ứng được yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND. Kết quả nổi bật: về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, địa phương trong chỉ đạo thực hiện điều lệnh được nâng lên; việc chấp hành điều lệnh CAND ngày càng đi vào nề nếp, việc thực hiện chỉ thị, mệnh lệnh, kỷ luật, kỷ cương, chức trách nhiệm vụ, quy trình, quy chế công tác ngày càng nghiêm túc; cán bộ, chiến sĩ ngày càng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ, chiến thuật võ thuật, kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BCA cũng còn một số tồn tại, bất cập như: Quy định về thời gian, nội dung tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật cho một số đối tượng chưa phù hợp; một số nội dung chưa được quy định cụ thể dẫn đến vướng mắc, khó triển khai; Bộ Công an đã triển khai tổ chức bộ máy mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nên một số quy định của thông tư không còn phù hợp với tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an… Đây là những nội dung cần sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an và thực tiễn công tác chiến đấu của Công an các đơn vị, địa phương.

Tại hội thảo, đại diện Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung thảo luận, nghiên cứu những nội dung cần sửa đổi, còn bất cập, thiếu thống nhất để sớm hoàn thiện dự thảo thông tư báo cáo Bộ ban hành, thống nhất triển khai trong lực lượng CAND./.

 

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị