Công an tỉnh nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở

Đăng vào 26/10/2019
Ngày (25.10) Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở. Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

           Đề tài khoa học cấp cơ sở "Nâng cao hiệu quả công tác an ninh trong giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự tại giáo xứ Xuân Hòa, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh" do đồng chí Trung úy Hoàng Duy Hùng, cán bộ phòng PC02 làm chủ nhiệm.

          Tại buổi nghiệm thu, sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đưa ra những ý kiến nhận xét, phản biện về nội dung, tính thiết thực của đề tài, đồng thời thống nhất đánh giá cao mục đích, ý nghĩa, phương pháp nghiên cứu, cách thức thể hiện của đề tài; khẳng định đây là đề tài có tính thời sự, thiết thực. Việc nghiên cứu áp dụng đề tài này vào thực tế sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác an ninh trong giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự tại giáo xứ Xuân Hòa.

          Kết luận buổi nghiệm thu, Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Công an tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Hội đồng; đồng thời yêu cầu nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa hoàn chỉnh nhiệm vụ để sớm triển khai thực hiện vào thực tế công tác./.

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị