Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát khu vực năm 2019

Đăng vào 18/10/2019
Hôm nay (17/10/2019), Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát khu vực năm 2019 cho 60 đồng chí là chỉ huy và cán bộ làm công tác cảnh sát khu vực công an các phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn

     Trong 07 ngày, các học viên được giảng viên Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân và lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh truyền đạt các chuyên đề như: Công tác nắm tình hình, phân loại và giải quyết vụ việc liên quan đến ANTT; công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác quản lý, giáo dục đối tượng theo chức năng của cảnh sát khu vực; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc; văn hóa giao tiếp, ứng xử của Cảnh sát khu vực…

     Qua quá trình học tập nghiêm túc, trao đổi, thảo luận, các kiến thức được truyền tải tại lớp học sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng lực lượng cảnh sát khu vực vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở trong tình hình hiện nay.

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị