Đấu tranh có hiệu quả với nạn “cát tặc”

Đăng vào 04/10/2019
Với quyết tâm đảm bảo trật tự giao thông đường thủy, bảo vệ môi trường sinh thái và đời sống của nhân dân, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp, kế hoạch tuần tra kiểm soát đạt kết quả cao.

Do lợi nhuận lớn từ nguồn tài nguyên, khoáng sản này nên hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép diễn biến phức tạp. Đặc biệt là tính chất và thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trên lĩnh vực đảm bảo ANTT, Công an tỉnh Bắc Ninh đã mở đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi trái phép; chỉ đạo quyết liệt các phòng chức năng và Công an các địa phương tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về khai thác, tập kết cát sỏi trái phép.

 Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố nắm chắc tình hình, xác định những vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến hoạt động  khai thác, vận chuyển, kinh doanh, tập kết cát, sỏi tại 3 tuyến sông lớn; trong đó tập trung vào những địa bàn, khu vực, tuyến, luồng trọng điểm về hoạt động khai thác trái phép, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi, vật liệu xây dựng không có nguồn gốc hợp pháp. Chủ động tham mưu cho các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực khai thác, kinh doanh cát, sỏi và người dân trên địa bàn. Phối hợp rà soát, lập phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển cát sỏi trái phép trên các tuyến sông. Trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ trong việc quản lý, nắm chắc địa bàn, từ đó có phương án, kế hoạch đấu tranh xử lý nghiêm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố nên tình hình khai thác cát, sỏi lòng sông cơ bản được kiềm chế. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, Công an tỉnh đã chủ động phát hiện, bắt giữ hơn 60 vụ khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ cát trái phép tại 3 tuyến sông qua địa bàn tỉnh, trong đó có 32 vụ khai thác cát trái phép, tăng 18 vụ so với cùng kỳ năm 2018; lập hồ sơ xử phạt hành chính 30 chủ tàu; bắt, xử lý hành chính 32 phương tiện thủy nội địa buôn bán, bận chuyển cát không có nguồn gốc hợp pháp; kiểm tra xử lý hành chính 44 bãi tập kết vật liệu xây dựng vi phạm hành lang an toàn bảo vệ đê, gây ô nhiễm môi trường.

Để đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông đường thủy, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng Công an trong công tác ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Tài nguyên, khoáng sản đến từng hộ dân; đồng thời, người dân cũng cần nâng cao ý thức trong giữ gìn, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và môi trường sinh thái./.

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị