Sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị 07 của Bộ trưởng Bộ Công an

Đăng vào 13/08/2019
Ngày 12/8/2019, Ban chỉ đạo 138 thành phố Bắc Ninh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ trưởng Bộ Công an về " Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” giai đoạn 2014 -2019. Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bắc Ninh dự hội nghị.

     Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Công an, Công an thành phố Bắc Ninh đã chủ động phối hợp với nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn xây dựng, ký kết thực hiện nhiều quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ ANTT; hàng năm tiến hành tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá chất lượng phong trào gắn với công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Do đó, tình hình ANTT trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

     Trong 05 năm qua, Công an thành phố Bắc Ninh đã chủ động phối hợp với cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm cho 520 cơ quan, doanh nghiệp và trường học thu hút 100.000 lượt người tham gia; đưa 728 tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; hàng năm tổ chức cho 100% các lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật... Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan Công an hàng trăm tin báo về ANTT có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, bắt giữ tội phạm, góp phần  đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố.

     Nhân dịp này, 08 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ Công an đã được UBND thành phố Bắc Ninh khen thưởng.

 

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị