Tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi đưa Công an chính quy về xã Phù Chẩn, Từ Sơn

Đăng vào 12/08/2019
(ANTV) - Thời gian qua, việc đưa Công an chính quy tăng cường đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã được triển khai ở các địa phương trên cả nước. Đây là một chủ trương lớn, đáp ứng yêu cầu theo Đề án của Bộ Công an, sắp xếp tinh gọn bộ máy theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".

Với những bước chuẩn bị kỹ càng theo lộ trình, lựa chọn cán bộ có đủ kinh nghiệm, năng lực. Mặc dù mới được tăng cường về cơ sở, nhưng với sự cầu thị, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phục vụ nhân dân, các cán bộ chiến sỹ đã nhận được sự giúp đỡ, tin tưởng và đồng thuận từ chính quyền địa phương cũng như quần chúng nhân dân.

Theo ANTV