Công an tỉnh tổ chức Hội nghị thảo luận tham gia góp ý dự thảo hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Đăng vào 02/08/2019
Sáng ngày 02/8, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Long – Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị thảo luận tham gia góp ý dự thảo hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tại hội nghị đã thông qua dự thảo hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Dự thảo hướng dẫn có 2 phần: phần 1: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã chính quy, phần 2: phân công trách nhiệm, hồ sơ, biểu mẫu, chế độ thông tin, báo cáo của công an xã.

Tham gia góp ý vào dự thảo hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã chính quy, các đại biểu cơ bản nhất trí với bố cục của hướng dẫn. Đồng thời, đề nghị bổ sung, sửa đổi một số cụm từ trong nội dung hướng dẫn cho phù hợp với quy định, cũng như tình hình thực tiễn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí đại tá Nguyễn Văn Long – Giám đốc Công an tỉnh  đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cơ quan tham mưu và các đại biểu trong việc tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã chính quy. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục nhiên cứu, đê xuất, đóng góp ý kiến để đơn vị soạn thảo tiếp thu và hoàn chỉnh, trình lãnh đạo Công an tỉnh phê duyệt để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ khi tổ chức triển khai thực hiện ./.

 

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị