Tọa đàm Công an tỉnh Bắc Ninh thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đăng vào 31/07/2019
Ngày 31/7, Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức Tọa đàm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi tọa đàm. Đại diện Ban Tuyên giáo có Ông Trần Văn Vững, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.

Sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Công an tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực: đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc; tổ chức học tập các chuyên đề hàng năm; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, kế hoạch làm theo Bác; gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện nghị quyết TW4 (khóa XII) của Đảng và phong trào CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; đưa nội dung học tập làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ và công tác thông tin, tuyên truyền...; tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ chiến sỹ, đảng viên thông qua các hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động về nguồn... tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, từ học tập đến làm theo, mang lại những kết quả thiết thực; CBCS, đảng viên trong Đảng bộ đều giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần giữ vững ANCT, đảm bảo TTATXH, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Tại buổi tọa đàm, đại diện các đơn vị điển hình tiên tiến đã thảo luận, chia sẻ những cách làm hay, sự vận dụng sáng tạo, phù hợp trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở đơn vị mình; giải pháp duy trì tổ chức thực hiện để việc học tập và làm theo lời Bác đạt hiệu quả cao, sức lan tỏa sâu rộng từ đó góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn được giao.

Buổi tọa đàm là dịp sinh hoạt chính trị mang ý nghĩa thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu bật tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, từ đó phát huy tính tự giác, thường xuyên học và làm theo Bác trong công việc, đời sống hằng ngày của mỗi cá nhân, mỗi tập thể trong toàn lực lượng Công an tỉnh./.

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị