Video: Chuyên mục An ninh Bắc Ninh - Số 02 - Tháng 6/2019

Đăng vào 28/06/2019
Phản ánh hoạt động của lực lượng Công an tỉnh và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong nửa cuối tháng 06/2019

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị