Thư cảm ơn của Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam

Đăng vào 06/06/2019
Thời gian qua, Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo Công an huyện Yên Phong phối hợp các lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Khu công nghiệp. Qua đó, tạo môi trường ổn định, an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cảm kích trước nỗ lực của cán bộ chiến sỹ, Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam đã viết thư cảm ơn các lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh. Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh xin trân trọng đăng tải toàn văn nội dung thư

Phòng Tham mưu