Phóng sự video: Chuyên mục An ninh Bắc Ninh tháng 5/2019

Đăng vào 04/06/2019
Phản ánh hoạt động của lực lượng Công an tỉnh và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tháng 5/2019

 

Chuyên mục An ninh Bắc Ninh - Số 01 - tháng 5/2019

Chuyên mục An ninh Bắc Ninh - Số 02 - tháng 5/2019

Công an tỉnh Bắc Ninh