Chuyên mục An ninh Bắc Ninh - Số 02 - tháng 4/2019

Đăng vào 09/05/2019
Phản ánh hoạt động của lực lượng Công an tỉnh và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tháng 4/2019