Điểm sáng phong trào Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ Quốc

Đăng vào 22/06/2017
Nhân Thắng là xã lớn của huyện Gia Bình với 7 thôn, 2.804 hộ với 9.082 nhân khẩu, xã có tỉnh lộ 285 và Quốc lộ 17 chạy qua và có 4 đơn vị đóng chân trên địa bàn là: Nhà máy may Gia Bình, trường THPT Gia Bình 1, Gia Bình 3 và trường THCS Lê Văn Thịnh. Đây là địa bàn rộng, phức tạp, giáp ranh với 7 xã của huyện Gia Bình và Lương Tài.

Những thuận lợi về đường giao thông, các dự án phát triển kinh tế trên địa bàn và vùng phụ cận  là nơi dễ phát sinh, gia tăng tội phạm và các tệ nạn xã hội nếu không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Thêm vào đó, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân vẫn còn hạn chế. Nhận thức được điều này, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Nhân Thắng đã quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), trong đó đặc biệt chú trọng đến việc triển khai thực hiện các nội dung của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ). Ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch UBND xã Nhân Thắng cho biết: Bên cạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Nhân Thắng luôn quan tâm đến công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở. Công tác này được gắn với thực hiện các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, vì vậy, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trên địa bàn trong công tác bảo đảm ANTT.

Một trong những yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả của phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở xã Nhân Thắng là cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân. Tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, chương trình phòng, chống ma túy gắn với việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện quy ước về ANTT. Cùng với đó, việc xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT trên địa bàn luôn được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo. Hiện nay, trên địa bàn xã có các mô hình tự quản về ANTT như: Cụm an ninh giáp ranh Nhân-Hòa, CLB tình thương và trách nhiệm, dòng họ Lê không có tội phạm và tệ nạn xã hội... Ở các thôn, cụm dân cư, hoạt động của các tổ hòa giải đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết các mâu thuẫn mới nảy sinh, nhằm hạn chế được tối đa những vụ việc phát sinh. Vì vậy, tình trạng mất trật tự thôn xóm giảm hẳn. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an xã chủ động phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đến các thôn dân cư, xây dựng và triển khai kế hoạch đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, trộm cắp động vật nuôi và tội phạm do nguyên nhân xã hội; phối hợp với lực lượng dân quân tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh nông thôn. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, nhân dân tích cực tham gia đóng góp cho chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã trong nhiều lĩnh vực, trong đó, có lĩnh vực bảo vệ ANTT trên địa bàn. Thông qua việc đóng góp ý kiến, quần chúng nhân dân đã xác định được vai trò, trách nhiệm của công dân trong công tác giữ gìn ANTT ở địa phương. Trong năm 2016, quần chúng nhân dân cung cấp nhiều thông tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, giúp Công an xã trực tiếp làm rõ 7 vụ 7 đối tượng phạm tội ma túy, 4 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ ghi lô đề. Phối hợp với Công an cấp trên bắt 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy, 4 vụ trộm cắp, 3 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ gây rối trật tự, 1 vụ lừa đảo… Công an xã xây dựng kế hoạch phối hợp cùng với Đoàn Thanh niên ra quân tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Nhờ vậy, trên địa bàn đã không xảy ra tình trạng mất trật tự cũng như trộm cắp vật tư, tài sản công dân. Ngoài ra, còn tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền lập kế hoạch tổ chức các hoạt động trong ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” bằng hình thức tọa đàm và các hoạt động vui chơi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong nhân dân để cùng nhau góp sức bảo vệ ANTQ. Ban Công an xã phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể ở các thôn lập hồ sơ theo dõi, viết kiểm điểm và tạo điều kiện giúp đỡ về công ăn việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho 21 có đối tượng chấp hành xong án phạt tù trong năm 2016.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” của xã Nhân Thắng ngày càng được củng cố, hoạt động có chiều sâu và đạt kết quả cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi, quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội.

ST