Lực lượng chuyên trách và nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đăng vào 16/07/2017
Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của lực lượng Công an và an ninh cách mạng luôn gắn liền với những hình thức, tổ chức và tập hợp quần chúng có sức lôi cuốn mạnh mẽ thành các phong trào theo các khẩu hiệu “3 không”, “3 phòng”, phòng gian bảo mật, bảo vệ trị an và nay là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Các phong trào đó đã đưa lại sức mạnh vô địch để giữ vững thành quả cách mạng, tiến lên giành những thắng lợi vang dội trên mặt trận bảo vệ ANTQ.

Cách đây 50 năm, ngày 16-6-1967, Bộ Công an ban hành Quyết định số 426 về việc thành lập “Phòng theo dõi phong trào Bảo vệ trị an và Xây dựng lực lượng Công an xã” gọi tắt là “Phòng theo dõi xã”. Đây là tổ chức chuyên trách đầu tiên có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Công an các cấp thực hiện phương hướng, nội dung, biện pháp vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Bảo vệ trị an”, đấu tranh chống mọi âm mưu hoạt động của bọn phản cách mạng, các loại tội phạm khác và chỉ đạo việc xây dựng lực lượng Công an xã, nhằm đẩy mạnh công cuộc xây dựng xã vững mạnh về an ninh, trật tự (ANTT). Ngày 16-6-1967 trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Năm 1997, tỉnh Bắc Ninh được tái lập, cùng với Công an tỉnh, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được thành lập và đi vào hoạt động. Cán bộ, chiến sĩ ngày đầu chỉ có 4 đồng chí với chức năng giúp Giám đốc Công an tỉnh tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ; quản lý, xây dựng lực lượng Công an xã. Đến nay, Phòng được chăm lo xây dựng, củng cố về mọi mặt, biên chế hiện có 13 đồng chí. Công an 6 huyện có Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT; Công an thị xã Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh có Tổ Công an Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT, với tổng số 109 cán bộ, chiến sĩ.

Kể từ ngày thành lập, lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh đã tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương.

Nổi bật là tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; tham mưu tăng cường liên kết, phối hợp giữa Công an tỉnh với Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác giữ gìn ANTT. Cùng với đó, lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Dân phòng tự quản từng bước củng cố, xây dựng có tổ chức chặt chẽ và điều kiện vật chất cần thiết để cùng với lực lượng Công an chính quy thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

 

Cán bộ Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh.

Lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong toàn tỉnh đã tham mưu, phối hợp, tổ chức mở nhiều đợt vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; xây dựng gia đình, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, nhà trường an toàn về ANTT, không có ma túy, tệ nạn xã hội; quản lý, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật tại gia đình và tái hòa nhập cộng đồng; vận động đối tượng ra tự thú; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; phòng chống cháy, nổ; giữ gìn trật tự an toàn giao thông…

Công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh, với trên 2.000 mô hình phong trào, tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến phù hợp với từng vùng, lĩnh vực, chuyên đề. Một số mô hình được nhân rộng toàn tỉnh như: Mô hình cụm liên kết ANTT, Câu lạc bộ “Tình thương và trách nhiệm”, “Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, Dòng họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội… Đặc biệt, phong trào được chú trọng xây dựng ở các địa bàn trọng điểm, các khu công nghiệp tập trung và các khu đô thị.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được triển khai gắn với các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước và địa phương. Từ đó đã phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Chỉ tính riêng năm 2016, quần chúng nhân dân cung cấp 1.117 tin có giá trị liên quan đến ANTT. Toàn tỉnh vận động đầu thú, bắt 86 đối tượng truy nã; vận động nhân dân giao nộp 9 quả lựu đạn, 33 khẩu súng, 5kg đầu đạn, 139 viên đạn, 430 dao, kiếm, 116 đồ chơi nguy hiểm, 23 quả pháo và 28 kg pháo các loại... Đó là cơ sở để xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Dù trong giai đoạn nào, với tên gọi và mô hình tổ chức khác nhau nhưng lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, lập nên nhiều thành tích xuất sắc.

Đại tá Phạm Huy Duệ, Trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Công an tỉnh) cho biết: “Trong thời gian tới, lực lượng chuyên trách và nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, cố gắng, chủ động, tham mưu phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo và tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển toàn diện, ngày càng sâu rộng, tạo điểm nhấn có sức lan tỏa cho các công tác nghiệp vụ khác của ngành. Đồng thời tăng cường xây dựng lực lượng, kiện toàn tổ chức, đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Bảo Anh