Công an tỉnh Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đăng vào 05/07/2017
CÔNG AN TỈNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM