Xây dựng và phát triển có hiệu quả hệ thống phần mềm trong Công an nhân dân

Đăng vào 29/05/2017
Sáng 23/5/2017, tại Hà Nội, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển phần mềm trong Công an nhân dân (CAND). Dự họp có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị chức năng Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, Công an TP. Hồ Chí Minh

Những năm qua, được sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, công tác ứng dựng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong CAND đã có những bước phát triển đáng kể, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, chiến đấu và các mặt công tác của lực lương CAND.
 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.


Công an các đơn vị, địa phương đã từng bước xây dựng và triển khai có hiệu quả các hệ thống phần mềm nghiệp vụ phục vụ công tác. Nhiều hệ thống phần mềm được triển khai tới cấp quận, huyện, thị xã, đặc biệt các phần mềm triển khai theo ngạch dọc trong từng lĩnh vực như An ninh, Cảnh sát, trại tạm giam… góp phần nâng cao năng lực quản lý, đổi mới công tác chỉ huy, chỉ đạo, hoạt động nghiệp vụ của lực lượng CAND. Trong toàn lực lượng đã triển khai 179 phần mềm, đơn lẻ; triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin như: kiểm tra rệp điện tử; tường lửa; phòng, chống vi rút tin học; kiểm soát truy cập mạng; cảnh báo lỗ hổng an ninh và triển khai cung cấp các bản vá lỗ hổng, phòng, chống tội phạm công nghệ cao… phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai các biện pháp mã hóa dữ liệu, bảo mật đường truyền mạng máy tính, bảo mật các nút thư tín điện tử.

Tại cuộc họp, các đơn vị chức năng đã đưa ra nhiều ý kiến thiết thực, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước, triển khai ứng dụng, phát triển phần mềm trong lực lượng CAND.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đề nghị các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý đối với lĩnh vực xây dựng và phát triển phần mềm trong CAND. Xây dựng và ban hành quy định danh mục dùng chung; quy định về triển khai các hệ thống thông tin từ Bộ đến Công an địa phương theo hướng tăng cường công tác quản lý nhà nước, thẩm quyền thẩm định, giám sát, kiểm tra công tác phát triển, ứng dụng phần mềm cho đơn vị chức năng của Bộ theo đúng quy định quản lý nhà nước về CNTT của ngành Công an.

 

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp.


Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh đến việc đầu tư triển khai hệ thống các phần mềm, nghiệp vụ phải tập trung, không dàn trải, tránh lãng phí; trước mắt, ưu tiên phát triển ứng dụng phần mềm phục vụ cải cách hành chính, hành chính công quy mô tới cấp quận, huyện, thị xã. Tăng cường nguồn nhân lực có trình độ cao về CNTT cho Công an các đơn vị, địa phương; nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách đặc thù đối với cán bộ làm công tác trong lĩnh vực CNTT và có chính sách tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao cho lực lượng Công an trong tương lai../.


 

Tuấn Minh