Nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Đăng vào 19/04/2017
Ngày 18/4/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông". Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT chủ trì Hội thảo.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, Công an một số địa phương, các nhà khoa học nghiên cứu về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT)…
 

Toàn cảnh Hội thảo.


Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT nhấn mạnh, bảo đảm TTATGT là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ của rất nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã hội, trong đó, CSGT là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò trung tâm. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, lực lượng CSGT phải tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó, công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn quần chúng chấp hành TTATGT là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng CSGT. Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT” nhằm đánh giá tình hình, kết quả trong công tác vận động nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT thời gian qua; tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác vận động nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, phương hướng, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học, Đại tá Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT nêu rõ: Nhận thức được tầm quan trọng của công tác công tác vận động nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT, trong những năm gần đây, bằng sự năng động và sáng tạo của mình, lực lượng CSGT đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác đảm bảo TTATGT trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Qua triển khai thực hiện, công tác vận động nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT được đổi mới với nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú, hấp dẫn và đạt hiệu quả cao. Đồng thời đã có những bước chuyển rõ rệt, từng bước củng cố, phát triển đa dạng mô hình, điển hình tiên tiến trong tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo thống kê, hiện nay toàn quốc có 16.262 mô hình nhân dân tự quản bảo đảm TTATGT, trong đó 15.475 mô hình trên đường bộ, 30 mô hình trên tuyến đường sắt và 756 mô hình trên đường thủy nội địa. Qua đó đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: “Thanh niên tự quản về ATGT”; “Tăng cường tuyên truyền pháp luật về TTATGT nơi công cộng”; “Tổ dân phố tự quản về TTATGT”; câu lạc bộ “Tuyên truyền về TTATGT đường sắt, đường sông”; “Đoạn, tuyến, cảng, bến sông văn hóa, an toàn”… Các mô hình trên góp phần hạn chế vi phạm, kiềm chế tai nạn, ùn tắc giao thông, bảo đảm TTATGT, đồng thời tạo ý thức trách nhiệm chung của cộng đồng, từng bước xây dựng nếp sống văn hóa giao thông trong toàn xã hội.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến đánh giá thực trạng; đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT trên các tuyến giao thông.

 

Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT phát biểu tại Hội thảo.


Phát biểu kết luận Hội thảo, Thiếu tướng Trần Sơn Hà khẳng định, thời gian qua, lực lượng CSGT đã chủ động, sáng tạo cùng với các lực lượng chức năng trong và ngoài ngành, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác vận động nhân dân trong bảo đảm TTATGT.

Nhấn mạnh một số công tác trọng tâm cần thực hiện, Thiếu tướng Trần Sơn Hà đề nghị lực lượng CSGT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng trong toàn quốc, nhất là các chi bộ, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”. Trọng tâm là tuyên truyền, vận động, để mỗi cán bộ, đảng viên vừa phải tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, vừa là những tuyên truyền viên về TTATGT, là nòng cốt vận động quần chúng tham gia bảo đảm TTATGT.

Cục CSGT cần phối hợp với các đơn vị có liên quan trực tiếp nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác vận động nhân dân trong công tác bảo đảm TTATGT. Trong đó, phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Công an xây dựng và ban hành Thông tư quy định về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT của lực lượng CSGT.

 

Các đại biểu dự Hội thảo.


Thường xuyên chú trọng đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động, đảm bảo sự đa dạng, phong phú, nhưng có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với từng vùng miền, địa bàn, đối tượng tuyên truyền, thu hút đông đảo nhân dân quan tâm tham gia. Tập trung nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của nhân dân; đẩy mạnh vận động xây dựng nếp sống văn hóa giao thông của người tham gia giao thông. Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa lực lượng CSGT với các cơ quan, đơn vị khác trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT, đặc biệt tập trung vào việc phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và ngành giáo dục./.

 

Phan Sơn