Giới thiệu chung về Công an tỉnh Bắc Ninh

Đăng vào 03/03/2017
Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an Bắc Ninh đã phát huy tinh thần đấu tranh cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, lập nhiều chiến công, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Lịch sử hình thành và phát triển của lực lượng Công an Bắc Ninh là lịch sử của những chiến công rực rỡ trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội qua các thời kỳ cách mạng.

Trong khí thế bão táp cách mạng của những ngày khởi nghĩa Tháng Tám, ngày 20-8-1945 cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Bắc Ninh đã toàn thắng. Cùng với việc thiết lập Chính quyền cách mạng, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Bắc Ninh đã quyết định thành lập Ty Liêm phóng - tổ chức đầu tiên của Công an Bắc Ninh. Bên cạnh Ty Liêm phóng còn có bộ phận Cảnh binh làm nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan, công sở, giữ gìn trật tự trị an. Tháng 4-1946, Ty Công an Bắc Ninh chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 bộ phận Liêm phóng và Cảnh binh.

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sát cánh cùng các lực lượng vũ trang và được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong tỉnh, lực lượng Công an Bắc Ninh đã dũng cảm, mưu trí đấu tranh với kẻ thù, chiến đấu ngăn chặn các đợt tiến quân của thực dân Pháp lấn chiếm các huyện nam phần Bắc Ninh (đánh bốt bảo an ở Gia Bình, Lang Tài; phá hội tề ở Thuận Thành, Gia Lâm, Lang Tài, Gia Bình); bảo vệ an toàn các cơ sở cách mạng và khu căn cứ kháng chiến của tỉnh. Đồng thời tổ chức lực lượng đi sâu vào lòng địch xây dựng cơ sở diệt tề, trừ gian, hỗ trợ đắc lực cho phong trào cách mạng của quần chúng ở các vùng bị tạm chiếm. Đặc biệt Đội Công an danh dự Bắc Ninh đã mưu trí, dũng cảm đột nhập sân bay Gia Lâm, phá hủy máy bay địch, đoạt được tài liệu mật về bố trí mạng lưới gián điệp của Pháp đối với địa bàn Bắc Ninh; ngày 15/7/1948 được Bác Hồ gửi thư khen, khẳng định “Chiến công của Đội Công an danh dự làm vẻ vang cho Công an Bắc Ninh và toàn quốc”.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và công cuộc cải tạo, xây dựng CNXH; lực lượng Công an Bắc Ninh đã thường xuyên làm tốt chức năng tham mưu, phục vụ các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội và các cấp, các ngành đẩy mạnh cuộc vận động quần chúng tham gia phong trào bảo mật phòng gian trong các cơ quan xí nghiệp và bảo vệ trị an ngoài xã hội, thu hẹp phạm vi cơ sở chính trị xã hội của kẻ địch lợi dụng thực hiện mưu đồ xây dựng lực lượng ngầm, đập tan âm mưu hoạt động phá hoại, chiến tranh tâm lý của bọn gián điệp Mỹ câu kết với các thế lực phản động. Đã điều tra khám phá nhiều vụ án như: vụ án gián điệp Vinh Yến; vụ ném lựu đạn ở xã Cảnh Hưng; đấu tranh Chuyên án với hoạt động lợi dụng đạo thiên chúa của bọn phản động; khám phá tổ chức “Đại Việt quốc gia liên minh” ở huyện Thuận Thành và Gia Lương…

Trong chiến tranh phá hoại, đã tổ chức thực hiện tốt các phương án bảo vệ cơ quan đầu não các cơ sở kinh tế, quốc phòng quan trọng, tiến hành nhiều biện pháp, chủ động thực hiện các phương án phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi hoạt động tình báo, gián điệp của đế quốc Mỹ và tay sai; các phương án phòng không, sơ tán, bảo vệ nhân dân đến nơi sơ tán an toàn, giữ vững mạch máu giao thông trong mọi tình huống, bảo vệ an toàn cho những đoàn xe, đoàn tàu chở vũ khí, vật tư chi viện cho tiền tuyến lớn.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 119 cán bộ chiến sĩ Công an Bắc Ninh đã tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ chi viện cho an ninh miền Nam; có đồng chí đã chiến đấu hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tên tuổi của các anh vẫn sống mãi với đồng đội, quê hương, đất nước.

Khi đất nước độc lập, thống nhất lực lượng Công an Bắc Ninh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) đến nay, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; lực lượng Công an Bắc Ninh đã vững vàng, kiên định, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và quần chúng nhân dân tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thực sự phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; tiến hành đổi mới các mặt công tác nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện các phương án; kế hoạch đối phó với các tình huống đột xuất, giải quyết những mâu thuẫn phức tạp nảy sinh trong nhân dân, củng cố và xây dựng thế trận ANND đi vào chiều sâu; phòng ngừa, ngăn chặn điều kiện phát sinh phức tạp, tạo sơ hở để các thế lực thù địch, phần tử xấu và bọn tội phạm có thể lợi dụng. Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đổi mới phương thức đấu tranh phòng chống tội phạm, mở nhiều đợt tấn công truy quét, trấn áp tội phạm, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tăng cường các biện pháp quản lý hành chính về TTXH; góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Trong từng giai đoạn cách mạng, Công an Bắc Ninh luôn coi trọng công tác xây dựng lực lượng đoàn kết, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, có phẩm chất đạo đức, có ý thức kỷ luật, tận tụy với công việc, liên hệ mật thiết với nhân dân, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng. Quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng trụ sở, trang bị phương tiện phục vụ hiệu quả yêu cầu công tác, chiến đấu.

Những thành tích, chiến công vẻ vang của lực lượng Công an Bắc Ninh qua các thời kỳ cách mạng đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Vinh dự Công an Bắc Ninh được tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, Huân chương bảo vệ Tổ quốc; có 15 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương, có 01 đơn vị được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và hàng trăm huân chương, huy chương các loại đã được trao cho các tập thể và cá nhân lực lượng Công an Bắc Ninh. Đây là niềm tự hào song cũng là trách nhiệm để lực lượng Công an tỉnh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó, giữ bình yên cho nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp.

Trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ âm mưu và hoạt động “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ đối với nước ta. Tình hình ANTT trong nước cũng như trong tỉnh còn diễn biến phức tạp. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh không ngừng phát huy truyền thống tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác công an; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về ANTT nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua yêu nước. Gắn bó sâu sát với nhân dân, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Quân đội, với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Hữu Mạnh

Bùi Hữu Mạnh