Cụm thi đua số 1 phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017

Đăng vào 01/03/2017
Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2017 do Bộ Công an phát động, chiều 23/2/2017, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 1 - các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng tổ chức Lễ ký giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2017. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2017 của Cụm thi đua số 1 tập trung vào những nội dung chính bao gồm: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, chính trị tư tưởng; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả, chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, ngành Công an phát động; thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”...
 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết.


Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhiệt liệt biểu dương những cố gắng và những kết quả mà Cụm thi đua số 1 đã đạt được trong năm 2016.

Nhất trí với những nhiệm vụ, nội dung công tác trong năm 2017 của Cụm thi đua số 1, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 cần quán triệt tinh thần, ý nghĩa của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, giúp nhận thức được tầm quan trọng của phong trào, từ đó có nhiều hình thức, cách làm sáng tạo trong các phong trào thi đua. Chú trọng đổi mới, cải tiến tổ chức, cách làm, xây dựng mô hình thi đua mới phù hợp với tình hình hiện tại.

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, tất cả các phong trào thi đua đều phải gắn với nhiệm vụ chính trị, gắn với xây dựng đảng bộ, chi bộ đoàn kết; tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao vai trò của người đứng đầu, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 1, tổ chức nhiều hoạt động chung nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị gắn bó, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

 

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2017.


Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo 07 đơn vị trong Cụm thi đua số 1 gồm Văn phòng Bộ Công an, Cục Đối ngoại, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Viện chiến lược và Khoa học Công an, Cục Tài chính, Thanh tra Bộ và Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã thống nhất nội dung và ký kết giao ước thi đua. Trong đó, 100% đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Công an” và 01 đơn vị đăng ký phấn đấu được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”; 100% đơn vị cấp phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; 100% đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc các đảng bộ phấn đấu đạt trong sạch, vững mạnh./.

Linh Hoa