Phụ nữ Công an Bắc Ninh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đăng vào 19/12/2016
Phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam, những năm qua, phụ nữ Công an Bắc Ninh nỗ lực vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của ngành, đơn vị, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Hội Phụ nữ cấp trên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh luôn chú trọng lồng ghép việc thực hiện nghiêm Cuộc vận động vào nội dung các phong trào thi đua Hội, cụ thể hóa thành các phong trào cụ thể mang tính đặc thù ngành. Hội đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tiêu chí hàng đầu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn cũng như nhiệm vụ công tác Hội của cán bộ hội viên.

Xác định phong trào thi đua “Phụ nữ Công an Bắc Ninh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ Công an Bắc Ninh tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy” là phong trào chủ đạo, xuyên suốt trong tất cả các hoạt động, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, hội viên trong toàn lực lượng. Hàng năm, các cấp Hội phát động toàn thể cán bộ hội viên, phụ nữ ký cam kết thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn nội dung phong trào. Định kỳ các Hội cơ sở đăng ký mới các công trình phần việc mang tên phụ nữ gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Cuối năm đánh giá chất lượng phần việc và tổ chức nhân rộng các phần việc hiệu quả.

 

 

Hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh cấp CMND cho đối tượng chính sách ở cơ sở.

 

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội Phụ nữ Công an tỉnh luôn chú trọng gắn nội dung phong trào công tác Hội với thực hiện các phong trào thi đua khác của lực lượng như “CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ” nhằm thực hiện tốt nội dung phong trào gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, hội viên.

Ban chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức cho cán bộ hội viên nghiên cứu các tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Sửa đổi lề lối làm việc”, “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; tổ chức triển lãm tranh với chủ đề  “Bác Hồ với Công an nhân dân”... để tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội viên phụ nữ Công an tỉnh tích cực tham gia Cuộc thi “Công an nhân dân làm theo lời Bác - Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” các cấp do Bộ Công an tổ chức và đạt giải Nhì cấp Bộ. Các cấp Hội Phụ nữ triển khai thực hiện mô hình tiết kiệm theo gương Bác. Số tiền tiết kiệm được góp phần chia sẻ những khó khăn của phụ nữ, phục vụ tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện.

Xác định nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội là hết sức quan trọng, mỗi nữ chiến sỹ Công an không ngừng nỗ lực cố gắng, vượt qua những khó khăn trở ngại về giới, khắc phục những vất vả của những người làm vợ, làm mẹ, sắp xếp công việc và gia đình một cách hợp lý để thực hiện tốt nhiệm vụ. Dù là một nữ điều tra viên với bao khó khăn vất vả, hay là nữ cảnh sát giao thông, cảnh sát quản lý hành chính, cảnh sát khu vực... luôn đối diện với những khó khăn phức tạp bất ngờ, các chị vẫn luôn phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Công an nhân dân anh dũng, bất khuất, kiên cường, phấn đấu thực hiện tốt 6 điều Bác dạy CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Noi gương Bác, mỗi cán bộ hội viên nêu cao bản lĩnh chính trị, phát huy năng lực, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của người nữ cán bộ chiến sỹ CAND có sức khỏe, có tri thức, có lòng nhân hậu, là những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Hải Đường