• Nhân dân Sài Gòn và một số địa phương ở Nam Bộ vẫn tiến hành bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa I từ ngày 23/12/1945

    http://conganbacninh.vn//Images/Post/images/gallery/quoc-hoi-viet-nam-khoa-1/2016010510110537_2_wh700_466.jpg

  • Các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 2/3/1946

    http://conganbacninh.vn//Images/Post/images/gallery/quoc-hoi-viet-nam-khoa-1/20160105101105287_3_wh700_466.jpg

  • Cử tri Hà Nội bỏ phiếu tín nhiệm người xứng đáng tham gia Quốc hội khóa I

    http://conganbacninh.vn//Images/Post/images/gallery/quoc-hoi-viet-nam-khoa-1/20160105101104928_1_wh700_466.jpg