• Trang hoàng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình trên các tuyến đường Phạm Hùng đại lộ Thăng Long

    http://conganbacninh.vn//Images/Post/images/gallery/hn-ruc-ro-chao-mung-dai-hoi-dang/2016012008315734_anh-5-_8623_wh700_466.JPG

  • Đường ven quanh Hồ Hoàn Kiếm đèn trang trí đã hoàn tất

    http://conganbacninh.vn//Images/Post/images/gallery/hn-ruc-ro-chao-mung-dai-hoi-dang/20160120083157175_anh-6_0122_wh700_466.jpg

  • Trung tâm Hội nghị Quốc gia nhìn là nơi diễn ra các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

    http://conganbacninh.vn//Images/Post/images/gallery/hn-ruc-ro-chao-mung-dai-hoi-dang/20160120083550987_dji_0007_zing_wh700_466.jpg