• Họ tên: Nguyễn Văn Thạo
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1990
 • Hộ khẩu thường trú: Thôn Công Hà, xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Văn Đức
 • Tên gọi khác: Không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 15/06/1986
 • Hộ khẩu thường trú: Cầu Gạo - Yên Phụ - Yên Phong - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Huyền Trang
 • Tên gọi khác: Không
 • Giới tính: Nữ
 • Năm sinh: 20/12/2002
 • Hộ khẩu thường trú: Khu 4 - Đại Phúc - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
 • Họ tên: Lê Văn Đông
 • Tên gọi khác: Không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 04/02/1996
 • Hộ khẩu thường trú: An Ninh - Yên Phụ - Yên Phong - Bắc Ninh
 • Họ tên: Trần Thọ Minh
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1985
 • Hộ khẩu thường trú: Phấn Động - Tam Đa - Yên Phong - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Văn Tuấn
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1990
 • Hộ khẩu thường trú: Tân Giáp - Thanh Hải - Lục Ngạn - Bắc Giang
 • Họ tên: Tang Yue Ming
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1996
 • Hộ khẩu thường trú: Đại Kiều - Hoa Cát - TT Lê Đường - Tân Dương - Quảng Châu - Trung Quốc
 • Họ tên: Li Chao
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1983
 • Hộ khẩu thường trú: Chu Cát - TT Châu Dương - Châu Dương - Hà Nam
 • Họ tên: Nguyễn Quang Long
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1996
 • Hộ khẩu thường trú: Xuân Dương - Kim Lũ - Sóc Sơn - Hà Nội
 • Họ tên: Long Qi Jiang
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 8/3/1981
 • Hộ khẩu thường trú: số 42, xóm Trung Đoàn, thôn Lưỡng Hợp, thị trấn Thành Đoàn, khu Liễu Giang, thành phố Liễu Châu, khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc
 • Họ tên: Wei Guang Min
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1978
 • Hộ khẩu thường trú: 25 Phàn Sơn - TT Lê Đường - Tân Dương - Quảng Tây - Trung QUốc
 • Họ tên: Trần Văn Mạnh
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1991
 • Hộ khẩu thường trú: Vĩnh Thanh - Tân Xuân - Tân Kỳ - Nghệ An
 • Họ tên: Đỗ Văn Hải
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1972
 • Hộ khẩu thường trú: TT Kép - Lạng Giang - Bắc Giang
 • Họ tên: Nguyễn Văn Nghĩa
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1988
 • Hộ khẩu thường trú: Lâm Xá 4 - Hồng Thái Tây - Đông Triều - Quảng Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Văn Hiệp
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1992
 • Hộ khẩu thường trú: Đám Bạc - Hồng Thái Tây - Đông Triều - Quảng Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Văn Nghĩa
 • Tên gọi khác: ếch đực
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1988
 • Hộ khẩu thường trú: Lâm Xá 4 - Hồng Thái Tây - Đông Triều - Quảng Ninh
 • Họ tên: Mẫn Văn Cường
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1978
 • Hộ khẩu thường trú: thôn Đại Đồng 2 - Danh Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang
 • Họ tên: Lò Văn Nên
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 2005
 • Hộ khẩu thường trú: Nà Pè - Mường Khoa - Tân Uyên - Lai Châu
 • Họ tên: Hoàng Trọng Quý
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1983
 • Hộ khẩu thường trú: 12 phố Vũ - Đại Phúc - Tp Bắc Ninh - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nông Văn Chuyên
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 17/07/1995
 • Hộ khẩu thường trú: khuổi Thè - Bằng Lang - Quang Bình - Hà Giang
 • Họ tên: Nguyễn Thị Lan
 • Tên gọi khác: Lành
 • Giới tính: Nữ
 • Năm sinh: 1971
 • Hộ khẩu thường trú: xóm 8 - Đại Phúc - TX Bắc Ninh - Bắc Ninh
 • Họ tên: Vũ Thị Tuyết
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nữ
 • Năm sinh: 1971
 • Hộ khẩu thường trú: khu 1 - Đáp Cầu - Thị xã Bắc Ninh - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Minh Hùng
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1993
 • Hộ khẩu thường trú: Thành Dền - Đào Viên - Quế Võ - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Công Chiến
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1989
 • Hộ khẩu thường trú: Xuân Dương - Kim Lũ - Sóc Sơn - Hà Nội
 • Họ tên: Trần Đức Thọ
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1988
 • Hộ khẩu thường trú: Đa Hội - Châu Khê - Từ Sơn - Bắc Ninh
 • Họ tên: Đỗ Xuân Sản
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1964
 • Hộ khẩu thường trú: Đường 18 - Tiền An - TX Bắc Ninh - Bắc Ninh
 • Họ tên: Bế Thị Sinh
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nữ
 • Năm sinh: 11/11/1956
 • Hộ khẩu thường trú: Trạm vật tư nông nghiệp huyện Văn Lãng - Lạng sơn
 • Họ tên: Nguyễn Văn Kiểm
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 11/10/1982
 • Hộ khẩu thường trú: Cẩm Y - Tiên Hưng - Lục Nam - Bắc Giang
 • Họ tên: Nguyễn Thị Cúc
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nữ
 • Năm sinh: 1982
 • Hộ khẩu thường trú: Cao Thọ - Vạn Ninh - Gia Bình - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Tiến Dũng
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1969
 • Hộ khẩu thường trú: xóm Cửa - Kim Đôi - Kim Chân - Quế Võ - Bắc Ninh
 • Họ tên: Vũ Anh Tú
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1975
 • Hộ khẩu thường trú: 399 đường Miếu Hai Xã - phường Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng
 • Họ tên: Dương Thị Kim Lan
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1972
 • Hộ khẩu thường trú: Đọ Xá - Ninh Xá - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Xuân Bảo
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1983
 • Hộ khẩu thường trú: thôn Giang - Cao Phong - Sông Lô - Vĩnh Phúc
 • Họ tên: Nguyễn Ngọc Hiếu
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1989
 • Hộ khẩu thường trú: khu 3 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn - Thanh Hóa
 • Họ tên: Trần Thị Đấu
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1967
 • Hộ khẩu thường trú: Chi Nhị - Song Giang - Gia Bình - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Văn Chuyền
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1972
 • Hộ khẩu thường trú: Yên Nho - Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Thu Thơm
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1976
 • Hộ khẩu thường trú: Châu Cầu - Châu Phong - Quế Võ - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Đình Khiêm
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1985
 • Hộ khẩu thường trú: Vũ Trù - Vũ Xá - Lục Nam - Bắc Giang
 • Họ tên: Nguyễn Văn Ly
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1987
 • Hộ khẩu thường trú: khu phố Tư - Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
 • Họ tên: Hà Thị Tuyệt
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nữ
 • Năm sinh: 1993
 • Hộ khẩu thường trú: Hạc Sơn - Châu Sơn - Ba Vì - Hà Nội
 • Họ tên: Chu Đức Mạnh
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1984
 • Hộ khẩu thường trú: thôn Nguộn - Cương Sơn - Lục Nam - Bắc Giang
 • Họ tên: Lê Văn Yên
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1989
 • Hộ khẩu thường trú: khu phố Nghè - Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Thị Hoa
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nữ
 • Năm sinh: 1971
 • Hộ khẩu thường trú: Bút Tháp - Đình Tổ - Thuận Thành - Bắc Ninh
 • Họ tên: Đỗ Hữu Phòng
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 20/08/1941
 • Hộ khẩu thường trú: xóm Lẻ - Song Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Thị Hận
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nữ
 • Năm sinh: 1951
 • Hộ khẩu thường trú: xóm Lẻ - Song Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh
 • Họ tên: Lê Văn Hải
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1991
 • Hộ khẩu thường trú: Tráng Vĩ - Đồng Phan - Yên Mỹ - Hưng Yên
 • Họ tên: Nguyễn Văn Hiệp
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1982
 • Hộ khẩu thường trú: Hồng Cầu - Lạc Hồng - Văn Lâm - Hưng Yên
 • Họ tên: Nguyễn Đăng Trung
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1982
 • Hộ khẩu thường trú: Ngăm Lương - Lãng Ngâm - Gia Bình - Bắc Ninh
 • Họ tên: Đỗ Văn Vụ
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1986
 • Hộ khẩu thường trú: Hoàng Xá - Ninh Xá - Thuận Thành - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Sỹ Thành
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1970
 • Hộ khẩu thường trú: Á Lữ - Đại Đồng Thành - Thuận Thành - Bắc Ninh
 • Họ tên: Lê Linh
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 14/09/1996
 • Hộ khẩu thường trú: Đồng Chầm - Tiên Dược - Sóc Sơn - Hà Nội
 • Họ tên: Nguyễn Xuân Thủy
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 11/05/1988
 • Hộ khẩu thường trú: khu tập thể Công ty xây dựng số 18 - thị trấn Phả Lại - Chí Linh - Hải Dương
 • Họ tên: Nguyễn Tiến Hậu
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 20/08/1992
 • Hộ khẩu thường trú: La Miệt - Yên Giả - Quế Võ - Bắc Ninh
 • Họ tên: Lê Thị Thu
 • Tên gọi khác: Lê Thị Minh Thu
 • Giới tính: Nữ
 • Năm sinh: 1961
 • Hộ khẩu thường trú: Nghĩa Cam - Cam Nghĩa - Cam Ranh - Khánh Hòa
 • Họ tên: Nguyễn Văn Khánh
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1990
 • Hộ khẩu thường trú: Ngô Xá - Long Châu - Yên Phong - Bắc Ninh
 • Họ tên: Hoàng Trọng Quý
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1983
 • Hộ khẩu thường trú: số 12 phố Vũ - Đại Phúc - Tp Bắc Ninh - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Thị Vân
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nữ
 • Năm sinh: 1976
 • Hộ khẩu thường trú: Nghĩa Thắng - Đông Cứu - Gia Bình - Bắc Ninh
 • Họ tên: Trần Thị Thúy Ngọc
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1963
 • Hộ khẩu thường trú: 63/343 Lạc Long Quân - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
 • Họ tên: Hàn Thị Tịnh
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1971
 • Hộ khẩu thường trú: Hoàng Kênh - Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh
 • Họ tên: Trần Thị Hải
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1958
 • Hộ khẩu thường trú: Tiên Do - Bảo Sơn - Lục Nam - Bắc Giang
 • Họ tên: Triệu Long Hải
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1964
 • Hộ khẩu thường trú: tổ Triệu Trang - thôn Đại Hưng - xã Tân Thịnh - TP Nghi Chinh - Giang Tô - Trung Quốc
 • Họ tên: Nguyễn Đức Dũng
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1967
 • Hộ khẩu thường trú: Phố Mới - Ninh Xá - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
 • Họ tên: Đỗ Minh Tấn
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1973
 • Hộ khẩu thường trú: Hữu Ái - Giang Sơn - Gia Lương - Hà Bắc
 • Họ tên: Đặng Đình Luận
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1946
 • Hộ khẩu thường trú: Tỉnh Cầu - Đình Bảng - Tiên Sơn - Hà Bắc
 • Họ tên: Trần Văn Đoàn
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1971
 • Hộ khẩu thường trú: Phù Lưu - Tân Hồng - Tiên Sơn - Hà Bắc
 • Họ tên: Trần Thị Bến
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1956
 • Hộ khẩu thường trú: Cầu Tự - Ngọc Xá - Quế Võ - Bắc Ninh
 • Họ tên: Phạm Văn Tâm
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1962
 • Hộ khẩu thường trú: Cổ Mễ - Vũ Ninh - Tp Bắc Ninh - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Tiến Minh
 • Tên gọi khác: Tiến
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1960
 • Hộ khẩu thường trú: Niềm Xá - Kinh Bắc - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
 • Họ tên: Hoàng Thế Đoàn
 • Tên gọi khác: Không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1960
 • Hộ khẩu thường trú: Hương Vân, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh
 • Họ tên: Trần Viết Tâm
 • Tên gọi khác: Không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1959
 • Hộ khẩu thường trú: Tổ 2, Cụm 1, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội
 • Họ tên: Bùi Hồng Ngọc
 • Tên gọi khác: Không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1950
 • Hộ khẩu thường trú: Số nhà 28, ngõ 65, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội
 • Họ tên: Nguyễn Sỹ Thành
 • Tên gọi khác: Không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1970
 • Hộ khẩu thường trú: Thôn Á Nữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
 • Họ tên: Vũ Thị Mỹ
 • Tên gọi khác: Không
 • Giới tính: Nữ
 • Năm sinh: 1974
 • Hộ khẩu thường trú: Khu 1, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Đình Toàn
 • Tên gọi khác: Không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1974
 • Hộ khẩu thường trú: Ngũ Phúc, Kiến Thụy, Hải Phòng
 • Họ tên: Nguyễn Thị Oanh
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1994
 • Hộ khẩu thường trú: Đầm Sơn - Phương Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang
 • Họ tên: Dương Đình Yên
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1989
 • Hộ khẩu thường trú: Thọ Đức - Tam Đa - Yên Phong - Bắc Ninh
 • Họ tên: Trần Công Quán
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1988
 • Hộ khẩu thường trú: Thọ Đức - Tam Đa - Yên Phong - Bắc Ninh
 • Họ tên: Trần Văn Hiếu
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1989
 • Hộ khẩu thường trú: Trịnh Xá - CHâu KHê - Từ Sơn - Bắc Ninh
 • Họ tên: Cầm Văn Quyền
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1998
 • Hộ khẩu thường trú: thôn Mó 2 - Cán Khê - Như Thanh - THanh Hóa
 • Họ tên: Lưu Văn Kiểm
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1984
 • Hộ khẩu thường trú: Gia Phú - Bình DƯơng - Gia Bình - Bắc Ninh
 • Họ tên: Lê Gia Hào
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1994
 • Hộ khẩu thường trú: Cứu Sơn - Đông Cứu - Gia Bình - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Văn Khâm
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1983
 • Hộ khẩu thường trú: An Động - Lạc Vệ - Tiên Du - Bắc Ninh
 • Họ tên: Đinh Văn Huân
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1995
 • Hộ khẩu thường trú: Đồng Chuế - Nhân Hòa - Quế Võ - Bắc Ninh
 • Họ tên: Lê Thanh Hải
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1991
 • Hộ khẩu thường trú: khu 4 - phường Nhị Châu - TP Hải Dương - Hải Dương
 • Họ tên: Hồ Chí Tùng
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1983
 • Hộ khẩu thường trú: Đa Hội - Châu Khê - Từ Sơn - Bắc Ninh
 • Họ tên: Ngô Tuấn Tài
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1991
 • Hộ khẩu thường trú: Đa Vạn - Châu Khê - Từ Sơn - Bắc Ninh
 • Họ tên: Lê Văn Trường
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1994
 • Hộ khẩu thường trú: Trưng Vương - Tân Châu - Khoái Châu - Hưng Yên
 • Họ tên: Nguyễn Mạnh Hùng
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1990
 • Hộ khẩu thường trú: 87 ngõ 10 - đường Nguyễn Cao - phường Ngô Quyền - TP Bắc Giang - Bắc Giang
 • Họ tên: Nguyễn Hữu Nam
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1998
 • Hộ khẩu thường trú: Thượng Vũ - Quý Sơn - Lục Nam - Băc Giang
 • Họ tên: Nguyễn Văn Công
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1990
 • Hộ khẩu thường trú: Kim Trung - Kim Lũ - Sóc Sơn - Hà Nội
 • Họ tên: Quách Văn Điệp
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1988
 • Hộ khẩu thường trú: thôn Thượng - Đức Hòa - Sóc Sơn - Hà Nội
 • Họ tên: Nguyễn Văn Khanh
 • Tên gọi khác: Nguyễn Duy Khanh
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1990
 • Hộ khẩu thường trú: Hòa Sơn - Cao Thượng - Tân Yên - Bắc Giang
 • Họ tên: Đỗ Minh Thắng
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1984
 • Hộ khẩu thường trú: tổ 2 - Pom Hán - TP Lào Cai - Lào Cai
 • Họ tên: Trần Ngọc Toàn
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1984
 • Hộ khẩu thường trú: thôn 1 - Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội
 • Họ tên: Tống Văn Hà
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1993
 • Hộ khẩu thường trú: Thượng Đồng - Vạn An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
 • Họ tên: Lê Duy Cường
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1996
 • Hộ khẩu thường trú: Mậu Lâm - Như Thanh - Thanh Hóa
 • Họ tên: Đinh Công Huy
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1995
 • Hộ khẩu thường trú: Tu Vũ - Thanh Thủy - Phú Thọ
 • Họ tên: Hoàng Kiều Hoa
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1987
 • Hộ khẩu thường trú: Phù Lưu - Đông Ngàn - Từ Sơn - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Thị Hiệp
 • Tên gọi khác: Hương
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1971
 • Hộ khẩu thường trú: KP 6 - Cẩm Giang - Đồng Nguyên - Từ Sơn - Bắc Ninh
 • Họ tên: Dương Duy Anh
 • Tên gọi khác: Khoai
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 15/10/1985
 • Hộ khẩu thường trú: số 42/4 phố Muối - P Tam Thanh - TP lạng Sơn - Lạng Sơn
 • Họ tên: Nguyễn Bỉnh Thắng
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1989
 • Hộ khẩu thường trú: Nghĩa Chỉ - Minh Đạo - Tiên Du - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Mạnh Hùng
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1994
 • Hộ khẩu thường trú: xóm Trụ Sở - Tân Hòa - Phú Bình - Thái Nguyên
 • Họ tên: Nguyễn Trung Hiếu
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 15/10/1992
 • Hộ khẩu thường trú: Giao Tự - Kim Sơn - Gia Lâm - Hà Nội
 • Họ tên: Lê Công Vĩ
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1982
 • Hộ khẩu thường trú: Gia Phú - Bình Dương - Gia Bình - Bắc Ninh
 • Họ tên: Hoàng Văn Cường
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1995
 • Hộ khẩu thường trú: Phán Động - Tam Đa - Yên Phong - Bắc Ninh
 • Họ tên: Hoàng Công Dũng
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 22/02/1991
 • Hộ khẩu thường trú: Chi Nhị - Song Giang - Gia Bình - Bắc Ninh
 • Họ tên: Trần Văn Giáp
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1995
 • Hộ khẩu thường trú: Long Khám - Việt Đoàn - Tiên Du - Bắc Ninh
 • Họ tên: Trần Thị Thanh Biên
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nữ
 • Năm sinh: 20/11/1990
 • Hộ khẩu thường trú: Tự Thôn - Nam Sơn - Tp Bắc Ninh - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Thị Ngà
 • Tên gọi khác: Ngọc
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1984
 • Hộ khẩu thường trú: tập thể Công ty xây dựng số 4 - Phường Vũ Ninh - Tp Bắc Ninh - Bắc Ninh
 • Họ tên: Vũ ĐÌnh Chiến
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1988
 • Hộ khẩu thường trú: xí nghiệp Tam Thiên Mẫu - Nghĩa Đạo - Thuận Thành - Bắc Ninh
 • Họ tên: Phạm Văn An
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1963
 • Hộ khẩu thường trú: Hiền Lương - Phù Lương - Quế Võ - Bắc Ninh
 • Họ tên: Vũ Thanh Hà
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1977
 • Hộ khẩu thường trú: Hồng Sơn - Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
 • Họ tên: Bùi Hữu Phong
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1997
 • Hộ khẩu thường trú: thôn 4 - Hợp Thành - Thủy Nguyên - Hải Phòng
 • Họ tên: Trần Ngọc Toàn
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1984
 • Hộ khẩu thường trú: thôn 1 - Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội
 • Họ tên: Mai Xuân Hưng
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1997
 • Hộ khẩu thường trú: tiểu khu 3 - TT Tĩnh Gia - Tĩnh Gia - Thanh Hóa
 • Họ tên: Phạm Tiền Tiến
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1991
 • Hộ khẩu thường trú: thôn 3 - Cao Nhân - Thủy Nguyên - Hải Phòng
 • Họ tên: Nguyễn Văn Tùng
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 29/04/1995
 • Hộ khẩu thường trú: thôn Ngạc - Nghĩa Phương - Lục Nam - Bắc Giang
 • Họ tên: Phan Thị Mai Hương
 • Tên gọi khác: Tôm
 • Giới tính: Nữ
 • Năm sinh: 1993
 • Hộ khẩu thường trú: thôn Đoài - Phù Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội
 • Họ tên: Nguyễn Văn Hành
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 02/08/2002
 • Hộ khẩu thường trú: Thiểm Xuyên - Thụy Hòa - Yên Phong - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Văn Thọ
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1987
 • Hộ khẩu thường trú: khu 6 - Đáp Cầu - Tp Bắc Ninh - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Hảo Duy
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1989
 • Hộ khẩu thường trú: Yên Thế - Tam Hiệp - Yên Thế - Bắc Giang
 • Họ tên: Đỗ Văn Cảnh
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1989
 • Hộ khẩu thường trú: thôn Nguyễn - Trung Sơn - Việt Yên - Bắc Giang
 • Họ tên: Nguyễn Văn Hội
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1987
 • Hộ khẩu thường trú: Đẩu Hàn - Hòa Long - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Gia Luyện
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1988
 • Hộ khẩu thường trú: Hộ Vệ - Lạc Vệ - Tiên Du - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Đắc Hưng
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1991
 • Hộ khẩu thường trú: khu 3 - Thị Cầu - Tp Bắc Ninh - Bắc Ninh
 • Họ tên: Trần Thanh Tùng
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1990
 • Hộ khẩu thường trú: khu 8 - Thị Cầu - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
 • Họ tên: Hoàng Bá Dũng
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 22/03/1983
 • Hộ khẩu thường trú: Chi Nhị - Song Giang - Gia Bình - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Văn Dũng
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1993
 • Hộ khẩu thường trú: Nội Phú - TT Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh
 • Họ tên: Lê Văn Huân
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1987
 • Hộ khẩu thường trú: thôn Mơ - Minh Sơn - Ngọc Lặc - Thanh Hóa
 • Họ tên: Nguyễn Văn Nam
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1977
 • Hộ khẩu thường trú: Long Văn - Việt Đoàn - Tiên Du - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Văn Phương
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 01/07/1999
 • Hộ khẩu thường trú: Ngọc Liên - Kim Thành - Yên Thành - Nghệ An
 • Họ tên: Đào Đình Công
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1986
 • Hộ khẩu thường trú: khu 4 - Đáp Cầu - Tp Bắc Ninh - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Lan
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1993
 • Hộ khẩu thường trú: 414 Nguyễn Văn Cừ - Võ Cường - Tp Bắc Ninh - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Thị Giao
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1943
 • Hộ khẩu thường trú: Nội Phú - Đông Cứu - Gia Lương - Bắc Ninh
 • Họ tên: Lê Thị Lý
 • Tên gọi khác: Bình, Lan
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1974
 • Hộ khẩu thường trú: xóm Giải Áo - khu 1 - Thị Cầu - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
 • Họ tên: Đồng Đăng Dân
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1996
 • Hộ khẩu thường trú: Đình Than - Cao Đức - Gia Bình - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Xuân Dương
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 17/10/1995
 • Hộ khẩu thường trú: Trần Xá - Yên Trung - Yên Phong - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Đức Giang
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1985
 • Hộ khẩu thường trú: Lưu Quang - Gia Khánh - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
 • Họ tên: Hoàng Văn Toán
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1994
 • Hộ khẩu thường trú: thôn Phủ - Ninh Xá - Thuận Thành - Bắc Ninh
 • Họ tên: Trịnh Ngọc Vũ
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 24/11/1991
 • Hộ khẩu thường trú: Liễn Thượng - Đại Xuân - Quế Võ - Bắc Ninh
 • Họ tên: Lê Văn Hoan
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1993
 • Hộ khẩu thường trú: thôn Mơ - Minh Sơn - Ngọc Lặc - Thanh Hóa
 • Họ tên: Nguyễn Văn Hậu
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1985
 • Hộ khẩu thường trú: sô s16 - ngoc Nam Đông - phường Nam Ngạn - TP Thanh Hóa - Thanh Hóa
 • Họ tên: Nguyễn Văn Bé
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 19/05/1991
 • Hộ khẩu thường trú: xóm 5 - Hoa Sơn - Anh Sơn - Nghệ An
 • Họ tên: Nguyễn Quang Tấn
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1993
 • Hộ khẩu thường trú: Đông xá - Đông Phong - Yên Phong - Bắc Ninh
 • Họ tên: Đào Duy Kiên
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1986
 • Hộ khẩu thường trú: B24-10 tòa nhà Hateco - Yên Sở - Hoàng Mai - Hà Nội
 • Họ tên: Nguyễn Thị Hồng
 • Tên gọi khác: Nguyễn Thị Ánh Hồng
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1981
 • Hộ khẩu thường trú: Kim Bảng - Hương Mạc - Từ Sơn - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Ngọc Hưng
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1974
 • Hộ khẩu thường trú: Can Vũ - Việt Hùng - Quế Võ - Bắc Ninh
 • Họ tên: Phạm Quý Nhân
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1989
 • Hộ khẩu thường trú: Đồng Đoài - Đại Đồng Thành - Thuận Thành - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Thị Thùy
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 10/09/1977
 • Hộ khẩu thường trú: tổ 16 - khu 4 - Vệ An - Tp Bắc Ninh - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Văn Thuần
 • Tên gọi khác: không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1979
 • Hộ khẩu thường trú: Đồng Phúc - Châu Khê - Từ Sơn - Bắc Ninh
 • Họ tên: Nguyễn Minh Tân
 • Tên gọi khác: Nguyễn Duy Minh Tân
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1981
 • Hộ khẩu thường trú: Khu phố Đình, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Họ tên: Cao Thị Minh Hòa
 • Tên gọi khác: Không
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1971
 • Hộ khẩu thường trú: Thôn Thượng 2, xã Tràng An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh