• Họ tên: Phùng Văn Khang
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1990
 • Hộ khẩu thường trú: Xóm Tả, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội
 • Họ tên: Phùng Văn Khang
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1990
 • Hộ khẩu thường trú: Xóm Tả, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội
 • Họ tên: Phùng Văn Khang
 • Tên gọi khác:
 • Giới tính: Nam
 • Năm sinh: 1990
 • Hộ khẩu thường trú: Xóm Tả, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội