Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC

Đăng vào 09/09/2022

Trong thời gian từ ngày 8/9 đến 14/9, Đoàn công tác sẽ thanh tra những nội dung như: công tác tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về PCCC; triển khai thực hiện công tác phân cấp quản lý cơ sở về PCCC và tổ chức bàn giao cơ sở cho UBND cấp xã; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC; xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến PCCC; hướng dẫn, kiểm tra an toàn về PCCC đối với cơ sở thuộc diện quản lý, kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC; hướng dẫn, xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực tập phương án chữa cháy của cơ sở, phương án chữa cháy của cơ quan Công an phân cấp;….

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: qua công tác thanh tra nhằm đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC của cơ quan, đơn vị, cơ sở; phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC để đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, từ đó góp phần hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCCC. Đồng chí Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị đầy đủ nội dung, hồ sơ, tài liệu và các điều kiện theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.