Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Đăng vào 09/09/2022

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, đợt 1 Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 198 CBCS thuộc Công an 8 huyện, thành phố và 61 Công an xã, phường đủ điều kiện. Qua 4 tháng triển khai (từ 21/5/2022) đến nay, Công an các đơn vị, địa phương đã giải quyết thủ tục đăng ký xe ô tô cho hơn 4200 trường hợp, đăng ký xe mô tô, xe gắn máy gần 11.300 trường hợp. Do đó công tác phân cấp đăng ký xe về Công an cấp huyện, xã đã tạo điều kiện tích cực trong cải cách hành chính, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Tại lớp tập huấn nghiệp vụ đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đợt 2, CBCS thuộc 34 xã, phường sẽ tiếp tục được quán triệt và hướng dẫn nội dung các Thông tư, tài liệu tập huấn công tác đăng ký xe; hướng dẫn thực hành sử dụng phần mềm chương trình đăng ký, quản lý xe.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, đồng chí Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu giảng viên và các đồng chí tham gia lớp tập huấn chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, quy định của lớp tập huấn; tích cực nghiên cứu, học tập, tham gia thảo luận nội dung, chương trình tập huấn từ đó nắm vững và áp dụng hiệu quả trong công tác thực tế.